Usvojen program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za septembar, u kome  će biti planirana sredstva za isplatu podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.     

Vlada je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2020.-2022. godina, koji za cilj ima povećanje nivoa svijesti javnosti o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama porodičnog nasilja, te štetnosti nasilnog ponašanja. Program, uz ostalo, obuhvata organizovanje informativne kampanje o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pravima žrtava nasilja i postojećim mehanizmima zaštite, organizovanje kampanje ”16 dana aktivizma” u svim opštinama HNK-a, izradu informativnih pisanih materijala, koji će biti distribuirani žrtvama nasilja, kako bi se u potpunosti informisali o svim mogućnostima dostupnim u različitim sistemima, te izradu Imenika ustanova, organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama porodičnog nasilja.

Članovi Vlade usvojili su i Lokalni akcioni plan (LAP) za rješavanje problema Roma u HNK-u. Naime, u saradnji s Misijom OESS-a u BiH kao i s predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, izrađen je LAP, kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNKu za period 2021.-2024. Tokom rasprave, istaknuto je kako je HNK prvi kanton u FBiH koji je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

S obzirom na iskazanu punu opredijeljenost za procese evropskih integracija, Vlada je usvojila Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju s British Councilom, koji će omogućiti dalje jačanje kapaciteta državnih službenika, te umrežavanje i jačanje saradnje učesnika Programa EU za mlade državne službenike u BiH. Cilj Programa je podrška pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama, te stručno usvaršavanje i mobilnost novog naraštaja državnih službenika, koji su zaduženi za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Vlada je, takođe,  usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i zanatstva na području HNK-a u 2019. godini. U Informaciji je istaknuto kako raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkuretnosti, što i dalje sprječava značajniji ekonomski rast privrede HNK-a. Stoga je, s ciljem poboljšanja sposobnosti privrede kantona da odgovori potrebama tržišta, nužno preduzeti sve raspoložive mjere, kako bi se stvorio još pozitivniji ambijent za razvoj srednjih i malih preduzeća, te udlovi za privlačenje investiranja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela više odluka u vezi s dodjelom koncesija, među kojima odluke o dodjeli koncesija za eksploatisanje mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na lokalitetu ”Srnjak” opština Ravno i kamena krečnjaka na lokalitetu ”Začula” opština Ravno,  te odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuisanja električne energije za četiri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ”Slipčići I”, ”Slipčići II” i ”Slipčići III na području Grada Mostara i ”Judik” u opštini Neum.

Vlada je razmotrila Informaciju o preduzetim radnjama Kantonalnog Štaba civilne zaštite na osnovu Informacije i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o trenutnom epidemiološkom stanju u HNK-u. Tokom rasprave, istaknuto je kako se epidemiološko stanje usložnjava, te su građani ponovo pozvani na poštivanje propisanih mjera zaštite, a mjerodavna tijela na svim nivoima da snažnije kontrolišu provođenje donesenih mjera. Takođe, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da priredi aktuelan izvještaj o epidemiološkom stanju u HNK-u, koji će biti razmotren na sljedećoj sjednici Vlade.

Vlada je danas održala i nastavak 128. sjednice, na kome je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjijh poslova, izdvojila 400.000 KM za policijske uniforme, 340.000 KM za opremu za rad policijskih službenika i 151.495 KM za leasing za nabavku policijskih vozila.

(NovaSloboda.ba)