Održani Studentski izbori na Univerzitetu “Džemal Bijedić”

Nakon procesa prijave kandidata, u kome je učestvovalo više desetina studenata koji su iskoristili svoje pravo da budu birani, juče su na fakultetima i univerzitetskim studijima Univerziteta “Džemal Bijedić” u  Mostaru održani “Studentski izbori 2020.”

Studenti su imali priliku birati svoje predstavnike u naučno-nastavnim vijećima, asocijacijama studenata, a time i u Uniji studenata.

Nakon provedenih izbora, rezultati za naučno – nastavna vijeća su sljedeći:

Građevinski fakultet:

1. Mehmed Proho

2. Ilma Špago

3. Faris Čolić

Pravni fakultet:

1. Selma Zulum

2. Hasan Boškailo

3. Faris Zukić

4. Emir Čampara

Mašiski fakultet:

1. Vedad Begluk

2. Nedim Lapo

3. Nejla Šišić

Nastavnički fakultet:

1. Harun Čilić

2. Ajla Sinanović

3. Arnela Zulović

4. Mirza Pajić

Agromediteranski fakultet:

1. Mahmut Alendar

2. Nejla Habibija

Fakultet in formacijskih tehnologija:

1. Zejneba Duvnjak

2. Melissa Memić

3. Emanullah Hukić

Fakultet humanističkih nauka:

1. Adelisa Nezirić

2. Nedim Mustajbegović

3. Uzejr Sabitović

Ekonomski fakultet:

1. Amra Dizdarević

2. Ajla Livnjak

Univerzitetski studij zdravstvene njege:

1. Armin Đulić

2. Aldina Kara

3. Amina Čolić

4. Senija Peco

5. Mubera Begluk

6. Adna Golić

Univerzitetski studij turizam:

1. Alma Peco

2. Azra Zilić

Univerzitetski studij dizajn interijera:

1. Adna Zlomušica

2. Selma Bektaš

Univerzitetski studij poslovna informatika:

1. Sara Kljajić

2. Nedim Kašić

Univerzitetski studij farmacija:

1. Ajla Kazazić

U skladu sa Statutom Univerziteta, Statutom Unije studenata, te rezultatima studentskih izbora, fakultetima i univerzitetskim studijima biće dostavljene odluke o imenovanjima članova naučno – nastavnih vijeća  iz reda studenata, shodno zagarantovanom procentu koji se odnosi na broj studenata u vijećima.

(NovaSloboda.ba)