Usvojen izvještaj o devetomjesečnom izvršenju federalnog budžeta

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila izvještajo izvršenju budžeta Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2020. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje iznosili su 3.454 miliona KM, što je 63 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2020. godinu.

Poređenje ostvarenih ukupnih prihoda sa istim periodom prethodne godine  bilo bi nerealno, jer je integrisanjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet došlo do njegovog gotovo dvostrukog povećanja.

Strukturu ostvarenih prihoda čine porezni sa 2.574 miliona KM, neporezni sa 303,6 miliona KM i primici od finansiranja sa 576,2 miliona KM.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju FBiH kao najznačajnija budžetska stavka (ukoliko isključimo doprinose za PIO), bilježe manje ostvarenje za 15 posto u odnosu na isti8 period prethodne godine, što je posljedica stanja izazvanog koronavirusom.

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 303,6 miliona KM.

Po osnovu finansiranja su na Jedinstveni račun trezora doznačena sredstva u iznosu od 576,2 miliona KM i odnose se na zaduženje od MMF-a u iznosu od 200 miliouna KM, kredit IBRD -a od 46,7 miliona KM, dugoročno zaduženje putem emisije obveznica od 219,6 miliona KM i kratkoročno zaduženje putem emisije trezorskih zapisa od 109,9 miliona KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za period januar-septembar 2020. godine iznose 3.352,5 miliona KM, što je 61 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2020. godinu.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos utrošenih sredstava odnosi se na socijalna davanja od 2.103,7 miliona KM, nakon čega su opšte javne usluge 950,9 miliona KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 2.578,2 miliona KM i odnose se, najvećim dijelom, na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati penzija (1.696 miliona KM), te transferima za civilne žrtve rata (18 miliona KM), vojne invalidnine (199 miliona KM), provođenje Zakona o pravima demobilisanih boraca (26,5 miliona KM), dobitnike ratnih priznanja (11,2 miliona KM) i civilne invalidnine (103,6 miliona KM).

Takođe, za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom, kao transfer za subvencioniranje doprinosa, iz budžeta je isplaćeno 89,8 miliona KM (Federalni zavod za MIO 50,1 milion KM, Federalni zavod za zapošljavanje 1,3 miliona KM, kantonalne službe za zapošljavanje tri miliona KM, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 3,7 miliona KM i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja 31,7 miliona KM).

Osim ovoga, kao pomoć nižim nivoima vlasti je iz Federalnog budžeta kantonima dodijeljeno 200 miliona KM, a gradovima i opštinama 30 miliona KM, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)