Samo uz posjedovanje nalaza, pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici usvojila izmjene i dopune Pravilnika o provođenju izbora u BiH u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.

Kako je saopšteno iz CIK-a, navedenoj kategoriji birača je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj opštinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa (medicinski nalaz ili akt o izolaciji).

Centralna izborna komisija BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provođenju izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

“Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslatih upita prema nadležnim institucijama, nemamo cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača”, navodi se u saopštenju.

Opštinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija, niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o COVID-19 pozitivnim osobama i osobama kojima je određena mjera izolacije.

Zbog svega navedenog, Centralna izborna komisija BiH je odlučila izmijeniti Pravilnik o provođenju izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a istovremeno spriječiti i eventualne zloupotrebe.

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležene izborne komisije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putema maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).

(NovaSloboda.ba)