Danas počinje izborna kampanja za lokalne izbore u Mostaru

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. u Gradu Mostaru, koji će biti održani u nedelju, 20. decembra, danas službeno počinje izborna kampanja i traje do 19. decembra do 7.00 sati, kada počinje izborna šutnja.

Po odredbama Izbornog zakona BiH, izborna kampanja je definisana kao period u kome politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju; organizovati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove, kako bi stekli podršku birača i štampati i dijeliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.

Kako navode iz CIK-a, nadležna gradska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i neovisnim kandidatima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Političkim subjektima je zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje; vođenje kampanje na način kojim se narušava polna (rodna) ravnopravnost, te postavljanje štampanog, pisanog ili bilo koga drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je  samo na onim mjestima  predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Takođe, zabranjeno je nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini; ometati skupove dugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti; sprječavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i  izbornim pravilima, te lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta.

Jedna od zakonskih zabrana na koju Centralna izborna komisija BiH posebno skreće pažnju je korištenja jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.

Pozvani su i predstavnici medija i birači da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces u Gradu Mostaru proteknu u demokratskom okruženju, saopšteno je iz CIK-a.