Nastavljeni radovi na rekonstrukciji odvodnog kanala u Mostaru

rhdr

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji starog odvodnog kanala, koji iz Liska ulice i preko Bulevara ide do rijeke Neretve, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostar.

Radovi na polaganju korugovane cijevi DN fi 800 su pri kraju. Nakon izgradnje revizionih okana položiće se korugirana cijev DN fi 300 prema parteru Doma zdravlja. nakon čega slijedi asfaltiranje BNS i SMA mješavinama. Radovi se izvode u otežanim okolnostima, u koliziji sa postojećim instalacijama i uz prisustvo otpadne vode.

U zavisnosti od meteoroloških uslova, asfaltiranje se može očekivati u roku od 10 dana.

Radove izvodi HP Investing d.o.o. Mostar prema projektu JP Vodovod d.o.o. Mostar, a nadzor nad radovima vrši INPROS d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora za radove iznosi 198.183,93 KM s PDV-om, a vrijednost ugovora za nadzor iznosi 1.398,15 KM sa PDV-om.

Oba ugovora finansiraju se sredstvima Vlade FBiH.

(NovaSloboda.ba)