Za pomoć u ruralnim područjima osigurano oko 12 miliona eura

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i predsjednik Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) Gilbert Houngbo potpisali su danas sporazum o finansiranju za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP).

Vrijednost ovog projekta, koji će biti implementiran u narednih pet godina, je 11.787.000 eura, a kredit će biti alociran 60 posto na Federaciju BiH, što je 7.062.200 eura i 40 posto na Republiku Srpsku, kojoj će biti doznačeno 4.724.800 eura.

„Važno je reći da je ovo povoljan aranžamn s rokom otplate 18 godina i grejs periodom od tri godine. Projekat će biti implementirati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to u 90 opština. Očekujemo da će ovaj projekat poboljšati organizaciju manjih proizvođača i njihovo udruživanje, kako bi lakše osvojili tržište“, naglasio je ministar Bevanda.

Istakao je da je cilj projekta povećati prihode mladih u ruralnim sredinama i siromašnih domaćinstava tako što će biti angažovani u profitabilnim agro-biznisima.

„Od ovog projekta se očekuje da direktno uključi i ostvari korist za 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko 5.000 indirektnih učesnika, koji će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu“, rekao je ministar Bevanda.

Zahvalio se predstavnicima IFAD-a koji su omogućili da dođe do ovog ugovora i izrazio nadu da će entitetske vlade uspješno uspostaviti komunikaciju s opštinama gdje će projekt biti implemntiran.  

Sporazum je i ovog puta potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju širenja virusa Covid -19 i propisanih epidemioloških mjera.  

V. B.

(NovaSloboda. ba)