Izmjena sporazuma sa IBRD-om zbog tranzicije referentnih stopa

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog izmjene sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), koji će, zajedno sa Osnovama za zaključivanje, uputiti Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora BiH.

Svrha zaključivanja Izmjene sporazuma je provođenje tranzicije u vezi sa LIBOR-om (Inicijativa Svjetske banke za tranziciju referentnih stopa) IBRD-a i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).

Krovna izmjena pružiće zajmoprimcima izvjesnost da će ekonomske prednosti dogovora koji su sklopili sa Svjetskom  bankom u trenutku potpisivanja svojih sporazuma o kreditu i finansiranju biti sačuvane tokom cijelog trajanja sporazuma. U nedostatku potpisane krovne izmjene, i zajmoprimac i Svjetska banka bili bi izloženi nepredvidivim tržišnim rizicima.

Naime, od 1. januara 2022. godine referentne banke na londonskom međubankarskom tržištu više neće biti u obavezi da kotiraju LIBOR, a slično postepeno ukidanje može se očekivati i za EURIBOR u budućnosti. LIBOR i EURIBOR su referentne stope za finansiranje Svjetske banke, a njihov nestanak ili neusklađenost stvorili bi neusklađenost u programima finansiranja i pozajmljivanja, podrivajući sposobnost Svjetske banke da dalje radi na svom razvojnom programu i nudi finansiranje sa niskom cijenom.

Inicijativu za tranziciju referentne stope Svjetske banke podržali su izvršni direktori ove banke 12. marta 2020. godine i ona ima za cilj očuvanje usklađenosti između troškova finansiranja i pozajmljivanja za finansiranje Svjetske banke.

Provođenje Inicijative za tranziciju referentne stope Svjetske banke zahtijeva sveobuhvatnu izmjenu 13 sporazuma o kreditu i finansiranju potpisanih od 1996. do 2019. godine, tako da se modifikuju Opšti uslovi i sporazumi kako bi se uključile odredbe o zamjeni LIBOR-a i EURIBOR-a u okolnostima kada oni prestanu postojati i kada više ne budu komercijalno prihvatljivi za Svjetsku banku, saopšteno je iz VM BiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)