Narodni univerzitet Konjic predstavlja online program posvećen prof. dr. Kasimu Prohiću

Narodni univerzitet Konjic večeras predstavlja Četvrtu manifestacija „Činiti i biti“, posvećenu velikanu evropskog duha, prof. dr. Kasimu Prohiću.

Kasim Prohić bio je bosanskohercegovački filozof, profesor estetike i savremene filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

„Posebno smo zahvalni uvaženim profesorima, književnicima i umjetnicima, poštovaocima djela prof. dr. Kasima Prohića koji su nam ove godine, na naš zahtjev, slanjem viber, whatsapp i sličnih video formata, omogućili da priredimo online program i na taj način omogućili da sačuvamo kontinuitet sjećanja i pamćenja na uvaženog prof. dr. Kasima Prohiča“, rekao  je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.

O životu i djelu prof. dr. Kasima Prohića govore: Akademik Dževad Karahasan, prof. dr. Senadin Lavić, prof. dr. Senadion Musabegović, prof. dr. Sanjin Kodrić, prof. dr. Sead Šemsović, docent dr. Irma Marić, književnik Stevan Tontić, glumica Hasija Borić.

(NovaSloboda.ba)