UO UIO BiH donio odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini na cigarete

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na današnjoj sjednici, usvojio je odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2020. godine, prema kojoj FBiH pripada 62,83 posto, Republici Srpskoj 33,62 posto i Dristriktu Brčko 3,55 posto, saopšteno je iz UIO BiH.

Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i duhan za pušenje za 2021. godinu, koja će se primjenjivati od  1.1.2021. godine.

Prema usvojenoj odluci, minimalna trošarina na cigarete iznosiće 3,25 KM po kutiji cigareta, dok će posebna trošarina za pakiranje od 20 komada cigareta iznositi 1,65 KM, što je isti iznos kao i ove godine Trošarina na duhan za pušenje biće u visini 80 posto minimalne akcize i iznosiće 130 KM po kilogramu. Ova odluka će se primjenjivati od 1.1.2021. godine, a kalkulaciju maloprodajne cijene porezni obveznici dužni su dostaviti Upravi do 15.12.2020. godine.

Takođe, prihvaćena je Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i biće upućena Vijeću ministara u daljnju proceduru.

Usvojen je i pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama, kako bi bile usklađene tarifne oznake sa Odlukom o carinskoj tarifi BiH za 2020. godinu.

UO UINO usvojio je Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za pweiod 1.1.2021. do 30. 6. 2021. godine, gdje nije bilo izmjena u odnosu na prethodne i ova kamata obračunavaće se po stopi od 12 posto u pojedinim slučajevima carinskog duga.

Danas je razmatran i usvojen program rada Uprave i Upravnog odbora za 2021. godinu te budžetski zahtjev UIO za iduću godinu.

UO UIO  nije danas usvojio odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autocesti i rekonstrukciju cesta u ukupnom iznosu oko 119,5 miliona KM, koja su ostala na podračunu jedinstvenog računa i odnosi se na raspodjelu 10 posto rezervisanih prihoda.

Danas nije usvojena ni odluka o oslobađanju plaćanja putarina na dizel gorivo koje se koristi u proizvodnji pojedinih rudnika i željeznica u BiH, a koja se donosi na prijedlog entitetskih vlada.

V. B.

(NovaSloboda.ba)