ZZO HNK: Počela distribucija markice osiguranja za 2021. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK je danas započeo redovnu distribuciju markice osiguranja za 2021. godinu. Period predviđen za distribuciju masrkice osiguranja za 2021. godinu je od 01.12.2020. godine do 01.03.2021.godine. Cijena markice osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu legitimaciju, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su kupovine markice osiguranja, a po završetku redovne distribucije markice osiguranja, odnosno od 01.03.2021. godine, premiju mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2021. godini navršavaju 18 godina života, markicu osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18. godine života.

Zbog situacije prouzrokovane koronavirusom, a u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništa, iz ZZO HNK-a preporučuju osiguranicima evidentiranje kupljene premije osiguranja putem web stranice Zavoda. Putem forme za slanje Zahtjeva za evidentiranje uplaćene premije za 2021.godinu, koja se nalazi na web stranici Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije), osiguranici mogu poslati podatke o izvršenoj uplati premije osiguranja za sebe i članove porodice ili za neke druge osiguranike za koje je izvršena uplata premije osiguranja. Uz elektronski zahtjev, potrebno je dostaviti  dokaz o izvršenoj uplati i popis članovi porodice za koje su uplatili premiju (ime, prezime i matični broj). Uplaćene premije za koje je poslat elektronski zahtjev za evidentiranje biće evidentirane u informacioni sistem najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj privatnii e mail.

Za sve dodatne informacije osiguranici mogu, telefonski ili putem e maila,  kontaktirati područne urede Zavoda.

(NovaSloboda.ba)