Koalicija za Mostar: Izborimo se da svi budemo ravnopravni

Info pult Koalicije za Mostar 2020  juče je postavljen ispred zgrade  nekadašnje Revije u samom centru Mostara. Sa građanima su se družili kandidati Koalacije na jedinstvenoj gradskoj listi.

Kandidatkinja Dragica Suša smatra da su predstojeći izbori šansa da Mostar nakon dugogodišnjeg zastoja, prouzrokovanog nepostojanjem zakonodavne vlasti,  krene naprijed.

“Svjesni smo koliko se problema nagomilalo tokom perioda dok nije bilo Gradskog vijeća. Pozivam građanke i  građane Mostara da iskoriste ustavom zagarantovano pravo i  izađu na izbore. Pozivam ih da podrže našu Platformu na kojoj smo mnogo radili i kojom smo obuhvatili sve oblasti. Vodili smo računa o potrebama svih mjesnih zajednica i potrebama svih građana. Obrazovanju mladih i privlačenju stranih investicija posvetili smo posebnu pažnju. Izborimo se da svi budemo ravnopravni, te da nam bude ljepše u našem Mostaru!”, istakla je Suša.

Anel Kljako, kandidat Koalicije na jedinstvenoj gradskoj listi, istakao je kako će se Koalicija, između ostalog, zalagati za kreiranje fonda za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja, zatim za davanje u najam ili besplatno dodjeljivanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta fizičkim licima, te niz sportsko-rekreativnih projekata s ciljem promovisanja  bavljenja sportom i zdravih stilova života.

“Izgradnja biciklističkog parka i biciklističkih staza, kao i staza za vozače e-romobila, sufinansiranje najperspektivnijih sportista Mostara i formiranje sportskih škola najmlađih dobnih grupa, samo su neki od planiranih projekata”, istakao je Kljako.

Blagaj mora biti definisan i projektovan kao turistički top proizvod.

U okviru predizbornih aktivnosti kandidati Koalicija za Mostar 2020 jule su svoj program predstavili mještanima Blagaja.

Ines Gološ, kandidatkinja na listi Koalicije za Mostar 2020 iz Gradskog područja Jugoistok, rekla je kako će se zalagati za uređenje rekreacione zone Bune i Bunice.

„Poznato je da je Blagaj turistički centar Hercegovine i kao takav mora biti definisan i projektovan kao turistički top proizvod. Ukoliko dobijem podršku građana i budem izabrana u Gradsko vijeće, zalagaću se za  izgradnju vodovoda u naseljima Kosor i Kosorska Glavica, za adekvatnu pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i uvođenje ekološke policije na području cijelog grada“, istakla je Gološ, naglasivši da će se zalagati za rekonstrukciju puta prema Blagaju i izgradnju biciklističke staze s ciljem intenzivnijeg razvoja turizma.

„Planirana je izgradnja ljetne pozornice – amfiteatra i dječijeg igrališta na lokalitetu Harmana“, rekla je Gološ. 

Uz to, kandidatkinja Gološ je pozvala sugrađanke i sugrađane da glasaju na predstojećim lokalnim izborima.

Jasmin Pandur, kandidat Koalicije za Mostar 2020 iz gradskog područja Jugoistok, ističe da je potencijal Jugoistoka s aspekta turizma, sportskog turizma i ekološkog razvoja zaista veliki.

„Ono na čemu ću insistirati, ukoliko budem izabran, je izgradnja sportske dvorane u Osnovnoj školi Blagaj“, istakao je Pandur.

Kandidati Koalicije su položili ljiljane i proučili Fatihu na šehidskom turbetu u Blagaju, saopšteno je iz press službe Koaliije za Mostar 2020.

(NovaSloboda.ba)