Vlada HNK-a imenovala pregovarački tim za pregovore sa sindikatom zdravstva

Vlada Hercegovačko-neretvanske usvojila je na današnjoj sjednici Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period od 2021. do 2023. godine, Nacrt budžeta i Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za sljedeću godinu u iznosu od 228.125.840 KM, te Izmjene i dopune Finandijskog plana i Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finandijskog plana Službe za zapošljavanje HNK-a za 2020. godinu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Takođe, Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore s reprezentativnim sindikatom za djelatnost zdravstva. Pregovarački tim čine: dr. sc. Goran Opsenica, predsjednik, Adnan Faladžić, podpredsjednik te članovi: Marko Arapović, Rade Bošnjak, Iva Babić, Radica Božić, Edin Kapetanović, Božo Ćorić i Osman Ćatić.

Vlada je donijela Odluku o postupku pokretanja pregovora za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNk-a odredivši 11. decembar za dan početka pregovora s reprezentativnim sindikatom – Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ujedno, dala je saglasnost na Protokol o pregovaranju i ovlastila resornog ministra dr. Opsenicu da ga, u ime Vlade, supotpiše.

(NovaSloboda.ba)