Gradska uprava Mostara o spornoj izgradnji objekta u Ulici kneza Domagoja

Gradska uprava Grada Mostara oglasila se saopštenjem u povodu istupa Boške Ćavar na društvenim mrežama i u medijima zbog poziva Tužilaštva HNK-a kao osumnjičene u predmetu krivične prijave koju su podnijeli investitori vezano za izgradnju poslovnog objekta u ulici kneza Domagoja u Mostaru.

Iz Gradske uprave navode kako žele informisati javnost o pravnom stanju stvari u ovom predmetu, obzirom da se u javnosti stiče utisak da se radi u potpunosti o bespravnoj gradnji.

“Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostara investitorima PROMARK d.o.o Mostar i drugi, izdao potrebnu dokumentaciju za izgradnju poslovnog objekta na k.č. 1324/33 (nova k.č. 1653/2) k.o. Mostar na lokaciji u Ul. Kneza Domagoja, Rješenje broj:UPI -07/2-25-8986 od dana 2.7.2018 godine, kojim se odobrava izgradnja. Na osnovu navedenih dokumenata, investitori su mogli pristupiti izgradnji navedenog objekta po važećem planu i projektu”, navodi se u saopštenju.

Prilikom pripreme zemljišta za gradnju, investitori su napravili iskop, koji je sa svojim gabaritima veći od dozvoljenog, odnosno odstupa od izdanih odobrenja koje posjeduju. Sam iskop se nalazi neposredno uz stambeno kolektivnu zgradu u kojoj stanuje Boška Ćavar i ostali stanari.

“Nakon prijave stanara Službi za inspekcijske poslove Grada Mostara, postupajući nadležni inspektor u ovom predmetu zabranio je dalje iskopavanje i izvođenje radova, te donio Rješenje o zatrpavanju iskopa. Nakon toga, a sukladno zakonskoj proceduri inspekcijsko rješenje je dostavljeno Odjelu za urbanizam, kako bi isti donio Zaključak o dozvoli izvršenja (zatrpavanje iskopa)”, navode iz Gradske uprave.

Dodaju kako je navedeni Zaključak u fazi izvršenja od strane Odjela za urbanizam i građenje.

(Fena)