Podignuta optužnica protiv Sadika Ahmetovića zbog zloupotrebe službenog položaja

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Sadika Ahmetovića, rođenog 1969. godine u Srebrenici, državljanina BiH, saopštenoje iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se tereti da je, postupajući u svojstvu ovlaštene osobe u institucijama BiH, za vrijeme kada je obavljao funkciju ministra bezbjednosti BiH, tokom 2011. i 2012. godine, kako bi pribavio nezakonitu imovinsku korist Adnanu Bektiću (1983.), potpisao sa navedenim  Ugovore o djelu, kako bi stvorio privid da on obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu dokumentacije, prikupljanje podataka, pripremu strateških planova i informacija o stanju bezbjednosti u pojedinim oblastima, kao i druge poslove iz djelokruga Ministarstva bezbjednsoti BiH.

Međutim, Adnan Bektić nikada nije obavljao navedene ugovorom opisane poslove i zadatke.

Na taj način, optuženi Sadik Ahmetović je omogućio Bektiću da prima naknadu prema Ugovoru o djelu, iako je znao da onopisane poslove nije radio.

Na taj način je omogućio Adnanu Bektiću sticanje nezakonite imovinske koristi prema Ugovoru o djelu i isplati dnevnica u ukupnom 15.680 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je iskorištavanjem svog službenog položaja, ministra bezbjednosti, pribavio protivpravnu imovinsku korist Adnanu Bektiću, u iznosu većem od 10 000 KM, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)