Za integrisano upravljanje koridorom rijeka Save i Drine 30 miliona eura

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o kreditu u vrijednosti 30 miliona eura namijenjenih za intergrisano upravljanje koridora rijeka Save i Drine, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj na ovaj način podržala je Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine, koji će se provoditi u tri faze, a regionalnog je karaktera, jer uz BiH obuhvata područje Crne Gore i Srbije.

Ministar Bevanda naglasio je da je riječ o važnom i složenom projektu koji ima za cilj zaštitu okoliša, ali i zaštitu od poplava, te unapređenja plovnog puta deminiranjem desne obale koridora rijeke Save.

„Važnost ovog projekta je i u regionalnoj saradnji, koja nam je u ovom segmentu potrebna što smo najbolje vidjeli kada su bile poplave. Moramo se okrenuti zaštiti okoline i ulaganjima u naše prirodne potencijale“, istakao je ministar Bevanda.

Prema uslovimaiz ovog ugovora o kredizu, sredstva u iznosu 30 miliona eura biće alocirana na Republiku Srpsku uz rok otplate od 32 godine i sedam godina grejs perioda.

Ministar Bevanda izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža podršku kako u konsultantskim poslovima, tako i finansiranju projekata koji doprinose boljem kvalitetu života građana BIH.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su preduzete u sprječavanju virusa Covid -19. 

V. B.

(NovaSloboda.ba)