Eko HUB Blagaj/Novi Val održao još jednu akciju čišćenja na području Blagaja

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val, održao je još jednu akciju čišćenja na lokaciji – Blagaj (kulturno istorijska staza – Vrelo Bune).

U akciji čišćenja učestvovali su članovi udruženja STK „Blagaj City“, SPK Blagaj, „Grad Mostar“, kao i lokalno stanovništvo sa ukupno 23 učesnika.

U toku akcije skupljeno je 30 vreća otpada, 6 kamiona građevinskog šuto materijala, a trimerisano je 350 metara dužine kulturno iistorijske staze..

Svi učesnici su dobili potrebnu opremu za ovu akciju, kao hranu i osvježenje od strane organizatora.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!”, koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

(NovaSloboda.ba)