UV ZZO HNK-a usvojilo Rebalans za 2020. godinu i Finansijski plan za 2021. godinu

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskg kantona, na juče održanoj sjednici, razmatralo je i usvojilo jedan pravilnik, šest odluka, Izmjene i dopune Finansijskog plana (Rebalans) i Plana javnih nabava za 2020. godinu, Program realizacije strateških ciljeva Zavoda za period 2021.-2024. godina, te Finansijski plan, Plan javnih nabavki i Plan rada Zavoda za 2021. godinu, saopštteno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO HNK-a.

Pored toga, članovi Vijeća usvojili su i Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu (Rebalans), kojima su planirani ukupni rashodi u iznosu od 151.735,000 maraka ili 2,35 posto više u odnosu na Finansijski plan za 2020. godinu

ZZO HNK je, kako se navodi, tokom cijele godine, kao posljedicu pandemije covida-19, imao niži stepen ispunjenja planiranih prihoda od doprinosa, a bolničke zdravstvene ustanove znatno veću potrošnju prouzrokovanu upravo pandemijom.

“Vodeći računa o stabilnosti zdravstvenog sistema i teškom stanju u bolničkim zdravstvenim ustanovama, menadžment Zavoda maksimalno je smanjio potrošnju na rashodovnoj strani kako bi očuvao ugovoreni nivo finansiranja zdravstvenih ustanova i ispunio obaveze prema pravima osiguranika sukladno važećim propisima”, stoji u saopštenju.

Pored toga, Upravno vijeće razmatralo je i usvojilo Program realizacije strateških ciljeva Zavoda za period 2021.-2024. godina.

Pomoćnik direktora Zoran Kazazić i rukovodilac Sektora za potporu poslovanju Andrej Čović obrazložili su ovaj Program, navodeći kako je ovo dokument koji je nastao na osnovu Strateškog plana koji je Vijeće usvojilo u julu 2020. godine.

Istakli su kako je, uz godišnji Program rada, Strategiju ljudskih resursa i Komunikacijsku strategiju Zavoda, ovo dokument kojim se Zavod treba ponositi jer je, kako kažu, riječ o dokumentu u čijoj izradi je primijenjena BSC matrica koju primjenjuje mali broj uspješnih pravnih subjekata u BiH.

Predsjednik Upravnog vijeća Ismet Hajdar pohvalio je predloženi dokument, rekavšii kako je Program urađen jako dobro, temeljito i detaljno, te kako predstavlja dobro usmjerenje i kvalitetnu podlogu za ispunjenje strateških ciljeva Zavoda u planiranom periodui

Po usvajanju ovog Programa, Upravno vijeće je usvojilo Finansijski plan Zavoda za 2021. godinu, kojim su ukupni prihodi Zavoda planirani u iznosu od 145.609.000 maraka, što je 2.641.000 maraka manje u odnosu na Finansijski plan za 2020. godinu.

“Finansijski plan Zavoda za narednu godinu manji je za 1,78 posto u odnosu na Finansijski plan za 2020. godinu. U sljedeću godin,u Zavod ulazi s finansijskim rizikom od otprilike 5.000.000 maraka samo s jednim ciljem, a to je zadržati nivo sredstava koje Zavod izdvaja za finansiranje zdravstvenih ustanova i drugih prava osiguranika”, kazao je rukovodilac Sektora za podršku poslovanju Andrej Čović.

Na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK-a, članovi vijeća razmatrali su izmjenu Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području HNK-a.

Izmjenom Odluke predloženo je da, pored djece do navršene 18. godine života, ličnog učestvovanja u troškovima zdravstvene zaštite u 2021. godini budu oslobođeni i davaoci krvi koji su krv davali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv davali najmanje jednom. Takođe, sastavni dio ove Odluke je i prijedlog da ličnog učestvovanja trajno budu oslobođeni i  davaoci krvi s pedeset i više davanja.

Predložene izmjene Odluke Upravno vijeće je prihvatilo i uputilo u dalju proceduru, te je odobrilo i jednokratni transfer sredstava u iznosu od 350.000 maraka za usluge iz područja mikrobiologije i molekularne dijagnostike (PCR testiranje na SARS-CoV-2), koje Sveučilišna klinička bolnica Mostar pruža osiguranicima ovog Zavoda.

(NovaSloboda.ba)