Podignuta optužnica zbog nedozvoljenog korištenja autorskih prava

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, podigao je optužnicu protiv Amara Muslija, rođenog 1997. godine u Bijeljini, državljanina Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je u novembru 2019. godine, protivno članu 32. Zakona o autorskim i srodnim pravima, bez odobrenja nosilaca autoskih prava, putem više internet stranica, učinio javno dostupnim za pregled više od 700 epizoda različitih tv serija, autora i produkcija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Optuženi se tereti da je, navedena autorska djela učinio dostupnim široj javnosti pristupom preko računara, pametnih telefona, televizora i odgovarajućih uređaja za prijem i obradu digitalnih zemaljskih televizijskih i satelitskih signala.

Istragom je utvrđeno da je optuženi, radi ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, postavljao reklame i različite vidove oglašavanja i programa za zaradu putem pridruživanja i oglašavanja, postavljenih na njegovim web stranicama na društvenim mrežama, gdje je kao kontakt ostavljao svoje e-mail adrese, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Navedenim postupcima, optuženi je nanio štetu nositeljima autorskih prava, jer je u namjeri, bez odobrenja nositelja autorskog prava učinio dostupnim javnosti autorska djela, čime je počinio krivično djelo  nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

(NovaSloboda.ba)