Vlada HNK-a utvrdila Prijedlog budžeta za 2021. godinu

Vlada Hercegovačko-neretvanskg kantona na današnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog budžeta za 2021. godinu. Tokom rasprave Vlada je, uglavnom, prihvatila prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika u Skupštini koje su iznijeli tokom skupštinske rasprave o Nacrtu budžeta. Prijedlog budžeta, uz usvojeni Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta za 2021. godinu, biće upućeni u dalji skupštinski postupak.

Nastavljajući podsticajnu politiku u strateškim granama privrede Vlada je, na osnovu raspisanog Javnog poziva, dala saglasnost na prvu Listu poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva.

Tokom raspraven ponovljeno je da je Vlada, u nastojanjima da pomogne privrednicima, s Razvojnom bankom FBiH potpisala Protokol o saradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i zanatlijama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, kojim su predviđeni izuzetno povoljni kreditni aranžmani.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Ustanove ”Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.102.400 KM, te ga uputila u daljnji skupštinski postupak.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku u vezi sa sudjelovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNK, kojom se predlaže da se od plaćanja premije oslobode djeca do navršene 18-te godine života, dobrovoljni davaoci krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv davali deset i više puta i pod uslovom da su krv davali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dobrovoljni davaoci krvi s utvrđenih pedeset i više davanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

Nakon što je na ranije održanoj sjednici, Udruženju ”Merhamet” MDD Regionalni odbor Mostar dodijeljeno 12.000 KM, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udruženjima u sklopu kojih su organizovane javne kuhinje i to: Crveni krst grada Mostara – Narodna kuhinja u iznosu od 23.000 KM, Pučka kuhinja Mostar u iznosu od 20.000 KM, Udruženje HO ”Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan” Mostar u iznosu od 12.000,00 KM i Udruženje građana ”Zajedno za naš grad” Mostar u iznosu od 5. 000 KM.

Vlada je, takođe, nakon provedenog postupka javnoga poziva, usvojila Odluku o odabiru 19 projekata socijalne politike koji se finansiraju u ukupnom iznosu od 30.150 KM .

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza – Upravi za ceste za potpisivanje okvirnih i godišnjih ugovora za izvođenje radova redovnog (ljetnog i zimskog) i pojačanog (investicijskog) održavanja, te nadzora na regionalnim i priključnim cestama u HNK-u za četverogodišnji period.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama budžta HNK-a za 2020. godinu s pozicije ”Ostali izdaci za sport i uspješnim pojedincima ” u iznosu od 120.000 KM i Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama budžeta HNK-a za 2020. godinu s pozicije ”Ostali izdaci za kulturu ” u iznosu od 112.000 KM.

(NovaSloboda.ba)