BH Telecom dobitnik nagrade Dobro za korporativnu filantropiju

Na virtuelnom proglašenju, koje je održano u Zajednici za aktivizam i preduzetništvo lonac.pro, Fondacija Mozaik je proglasila dobitnike nagrade Dobro za filantropiju za 2020. godinu. Odluku o dobitnicima nagrade otkrili su članovi nezavisne komisije u sastavu Eddie Čustović, Emir Kurtić, Erol Mujanović, Jasna Jašarević, Kemo Sarač i Naida Krupalija koji su imali izazovan zadatak da ocijene nominacije koje su ušle u uži krug odlučivanja.

Na ovogodišnji poziv za nominacije za nagradu pristiglo je ukupno 196 prijava, od kojih je 169 bilo u skladu sa tehničkim kriterijima nagrade, a nakon procesa prihvatanja nominacija, u izbor komisije ušle su ukupno 63 nominacije u tri osnovne kategorije i tri potkategorije nagrade.

Prema odluci komisije, nagradu Dobro za korporativnu filantropiju dobila je kompanija BH Telecom za kontinuirano pružanje podrške brojnim projektima u zajednici. U 2020. godini, za filantropske aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, BH Telecom je donirao 2 miliona KM, od čega je 1 milion KM, zbog vanredne epidemiološke situacije u BiH, doniran zdravstvenim institucijama za hitnu nabavku potrebne medicinske opreme, a još 1 milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama. Takođe, u svrhu osiguranja kontinuiteta online obrazovnog procesa tokom pandemije, BH Telecom je za oko 4000 učenika širom Bosne i Hercegovine obezbijedio besplatan pristup internetu i potrebnu računarsku opremu, te preduzeo brojne druge aktivnosti podrške zajednici.

„Smatram da je važno da je upravo BH Telecom dobio nagradu Dobro za filantropiju iz razloga što su njihova davanja iz godine u godinu, a posebno ove godine koja je bila teška i specifična, nadmašila sve druge kompanije. Zaista su se posebno istakli i podržali neke izuzetno važne projekte koji dolaze iz različitih oblasti i sektora. BH Telecom je još jednom potvrdio da su, kada su u pitanju velike kompanije ali i državne kompanije, zaista važan oslonac svojoj zajednici i svim onim projektima koji trebaju pomoć biznisa“, rekao je tokom proglašenja član komisije Emir Kurtić. 

„Pored tehnološkog razvoja, osnovna vrijednost BH Telecoma je društveno odgovorno poslovanje i ulaganje u bh. društvo čime se BH Telecom svrstava u najboljeg partnera zajednice i najugroženijih segmenata društva. Dugogodišnja praksa ulaganja u društveno korisne projekte je nešto na što je kompanija posebno ponosna, a što je prepoznala i šira zajednica. Ove godine, koja je bila izazovna za sve nas, BH Telecom je preduzeo niz društveno odgovornih akcija, kako bi svim svojim korisnicima i svim građanima BiH pomogli u teškom vremenu sa kojim smo bili iznenada suočeni, a primarni cilj je bio zaštita zdravlja građana i pomoć najugroženjiim grupama“, izjavio je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.