Podignuta optužnica protiv Branislava Gavrilovića za ratne zločine na području Ilidže i Hadžića

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Branislava Gavrilovića zv.”Brne”, rođenog 1964. godine u Sarajevu, nastanjenog u Beogradu, državljanina Srbije, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se tereti da je, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanta vojne formacije “Brnetovi četnici”, u sastavu 1. igmanske brigade VRS-Blažuj, postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Optuženi se tereti da je, početkom decembra 1992. godine, prilikom napada na mjesto Otes, opština Ilidža, u komr su učetvovali i pripadnici formacije “Brnetovi četnici”, naredio da se civilno stanovništvo koje se sklonilo u jednoj garaži preda, a teško ranjenog Harisa Merzića, koji je kao student medicine radio kao ljekar u ambulanti u Otesu, koga su iznijeli iz garaže, u prisustvu optuženog, ranjenog i nepokretnog, pucanjem iz vatrenog oružja, na mjestu događaja usmrtio optuženom podređeni pripadnik navedene jedinice.

Nadalje, optuženi se tereti da je, na lokalitetu Golog brda na Igmanu, u ljeto 1993. godine, kada je zarobljeno više pripadnika Armije RBiH, među kojima i osobe srpske i hrvatske nacionalnosti, lično i direktno, učestvovao u zlostavljanju zarobljenika, ličnopucanjem iz vatrenog oružja, usmrtio jednog zarobljenika, dok su njemu podređeni pripadnici jedinice, po njegovom naređenju, ubili dvojicu zarobljenika, te jednog zarobljenika nakon zlostavljanja odveli u zatočenje u zatočenički objekat u mjestu Kula.

Optuženi se tereti da je naredio i podstrekavao počinjenje ubistva prema civilnim osobama, te kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima učinio namjerno nanošenje snažnog fizičkog i duševnog bola i patnji, počinio i naredio počinjenje ubistva, čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) Krivičenog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)