Zajednički program UN-a osigurao oko 1,3 miliona dolara za BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald Zajednički program jačanja infrastrukture za financiranje Ciljeva održivog razvoja  u vrijednosti oko 1,3 miliona dolara, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Bosna i Hercegovina  je 2015. godine, zajedno s ostalim državama članicama UN-a, usvojila Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja (CoR), a usmjereni su na iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde, te rješavanje pitanja klimatskih promjena.

Bosna i Hercegovina se zajedno s ostalim članicama UN-a obavezala realizirati predmetne ciljeve do 2030. godine. 

Svrha Zajedničkog programa je intenziviranje ulaganja u održivi razvoj kroz pokretanje širokog dijaloga i podrška vlastima na svima nivoima u BiH, kako bi se uspostavili osnovni elementi „eko sistema“ za financiranje CoR.

Ministar Bevanda naglasio je kako se zajednički program sastoji od dvije komponente i to  izrade strateškog okvira za finansiranje CoR-a i upravljanja javnim finansijama, koji uključuju samu perspektivu CoR-a.

Kako je naglasio ministar Bevnda, realizacija Zajedničkog programa finansiraće se iz odobrenih sredstava Zajedničkog fonda UN-a za CoR i sredstava Agencija Ujedinjenih nacija

Ukupna vrijednost programa iznosi 1.291.861,00 dolara, od čega će se 999.861,00 finansirati iz odobrenih sredstava od Zajedničkog fonda za CoR, a 292.000,00 finansiraće se iz sredstava UN agencija.

V. B.

(NovaSloboda.ba)