Potpisan Memorandum o 250 miliona eura makrofinansijske pomoći EU za BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kojim je BiH omogućen kredit za makrofinansijsku pomoć  u iznosu 250 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ovaj memoranud, u ime EU, potpisuje evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentilon, a u ime Centralne banke, kao agenta zajmoprimca, potpisnik je guverner Senad Softić.

S obzirom na to da se radi o pomoći za više nivoa vlasti, Memorandum su potvrdili i podržali ministri finansija oba entiteta i gradonačelnik Distrikta Brčko. 

Ministar Bevanda naglasio je kako je cilj makrofinansijske pomoći EU ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, te dolazi uz ostale resurse koje je zemlja dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost.

„Sredstva iz ovog kredita biće isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu Memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji koga smo, takođe, potpisali. Tim sporzumom, regulišu se procedure isplate pomoći BiH“, objasnio je ministar Bevanda. 

Dodao je da je BiH duže vrijeme pregovarala o ovom kreditu, jer su morale biti ispoštovane sve unutrašnje procedure, kao i mehanizam koordinacije tokom odlučivanja.

„Najvažnije je da smo uspješno postigli dogovor svih nas unutar BiH, te je to prihvatljivo za EU, a nastavak  aktivnosti propisan je upravo ovim memorandumom, kao i našim zakonskim procedurama o zaduživanju“, naglasio je ministar Bevanda.

Ovim Memorandumom, u skladu s prethodnim odlukama Evropskog parlamenta i Vijećem Evropske unije, BiH je stavljena na raspolaganje makrofinancijska pomoć u iznosu od 250 miliona eura u obliku kredita.

Nakon potpisivanja, koje je zbog epidemioloških mjera završeno korespodentno i bez ceremonija,  ministar Bevanda zahvalio se  EU na spremnosti da pomogne Bosni i Hercegovini u ovom izrazito izazovnom vremenu, te čestitao svim učesnicima na uspješno okončanim pregovorima.

V. B.

(NovaSloboda.ba)