Utvrđeni rezultati Lokalnih izbora u Gradu Mostaru

Centralna izborna komisija BiH je na hitnoj, korespodentnoj sjednici, održanoj danas, donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru.

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru stupa na snagu danom donošenja i objaviće se 03.01.2021. godine u 18.00 sati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba , i smatrće se da je danom objave ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Prigovor na tačnost objavljenih utvrđenih izbornih rezultata se podnosi u roku od 24 sata od sata objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH, odnosno počinje teći od 18:00 sati 03.01.2021. godine i ističe u 18:00 sati 04.01.2021. godine.

Dani 04., 05. i 06.01.2021. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke  o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH  u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na tačnost objavljenih rezultata i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditovani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili opštinska/gradska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH, koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona uticala na izborne rezultate;

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

Koalicija za Mostar
Kada je riječ o Koaliciji za Mostar, mandate su osvojili:

Gradska lista – Zlatko Guzin (SDA), Anel Kljako (SBB), Salem Marić (SDA) i Nataša Jekić (SDA).

Stari Grad – Adil Šuta (SDA), Ismar Bešo (SBB) i Haris Nazdraić (DF)

Sjever – Adem Macić (SDA) i Mirza Drežnjak (SDA)

Jug – Alis Čolaković (SDA).

Jugoistok – Ibro Husnić (SDA) i Jasmin Pandur (SDA)

HDZ BiH
Ispred HDZ-a BiH vijećničke mandate su osvojili:

Gradska lista – Mario Kordić, Goran Bošnjak, Radmila Komadina, Miroslav Grubešić i Miljana Kovačević.

Zapad – Damir Šunjić i Tomislav Primorac.

Jug – Kažimir Milićević

Jugozapad – Ivan Zelenika, Stanko Ćosić, Marko Novak, Antonio Zelenika i Snježana Brkić.

Bh. blok
Mandate ispred Bh. bloka osvojili su:

Gradska lista – Arman Zalihić (SDP) i Adela Gosto (PMP)

Stari Grad – Irma Baralija (NS) i Sanel Žuljević (SDP)

Zapad – Lamija Duranović-Vinković (SDP)

Jugozapad – Boška Ćavar (NS)

Hrvatska republikanska stranka
Mandati ispred Hrvatske republikanske stranke osvojili su:

Gradska lista – Slaven Bevanda,

Jugozapad – Slaven Raguž

Zapad – Vesna Šunjić

“Ostajte ovdje”
Srpska lista “Ostajte ovdje” okupljena oko SNSD-a i SDS-a osvojila je jedan vijećnički mandat:

Gradska lista – Velibor Milivojević (SNSD)

(Fena)