Epidemiološke mjere u FBiH ostaju na snazi i narednih 14 dana

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu, kojom su opšte mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutro narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova sukladno kantonalnim  propisima o javnom redu i miru.

Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 11.11.2020. uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona o primjeni ove odredbe.

Obavezno je nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima.

“Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu, stoji u Naredbi.

Naredbom je dozvoljeno  okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima: ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru:

“Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućavae obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva). S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”, stoji u naredbi, uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”:

-Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima županijskih ministarstvima zdravstva”.

Produžena je i odredba kojom se “nalaže poslovnim subjektima da reorganizuju rad svojih zaposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među zaposlenima, tako što će reorganizovati radno vrijeme, organizovati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućiće poštivanje higijensko – epidemioloških mjera”.

Kantonalnim štabovim a ministarstava zdravstva naredbom se dozvoljava uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporukama Kriznog štaba FMZ stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11.00 – 13.00 sati. Takođe, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno redukuju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita, te da najprije  kontaktiraju telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva  da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalja uputstva. 

(Fena)