Dževad Mahmutović: Diskriminatorska odluka o kažnjavanju povratničke djece u RS

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović ocijenio je diskriminatorskim i neosnovanim kažnjavanje povratničke djece u Republici Srpskoj, a koja su odlukom direktorice OŠ “Petar Kočić” kažnjena smanjenjem vladanja zbog odsustva sa nastave 25. novembra 2020. godine, na Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

“Riječ je o svjesnom ignorisanju i nepoštivanju važećih zakona BiH koji su na snazi, konkretno Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH, a kojim je određeno da “na Dan državnosti državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade”, naveo je Mahmutović u pismu upućenom direktorici OŠ “Petar Kočić” Mevlidi Dervišefendić i članovima Školskog odbora.

Mahmutović podsjeća da je Ustavni sud BiH, rješavajući zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine RS, donio odluku kojom je konstatovao da je Zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine donesen 6. marta 1995. godine kada je Republika BiH bila međunarodno priznata država i članica Ujedinjenih naroda.

Podvlači da je Ustavni sud ocijenio kako 25. novembar kao datum, čije se obilježavanje kao državnog praznika nastavilo u BiH i nakon raspada bivše Jugoslavije, ima simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednosti koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu koje se zasniva na uvažavanju i poštovanju različitosti kao osnovnih vrijednosti modernog demokratskog društva.

“U Odluci Ustavnog suda BiH posebno je naglašeno da “načelo kolektivne jednakosti konstitutivnih naroda nameće obavezu entitetima da ne diskriminiraju, u prvom redu, one konstitutivne narode koji su, u stvarnosti, u položaju manjine u odgovarajućem entitetu”, istakao je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.

On smatra očitim da je na sramnom primjeru iz OŠ “Petar Kočić”, izricanjem kazne smanjenja vladanja učenicima koji su bili odsutni sa nastave na Dan državnosti BiH, došlo do kršenja osnovnih principa vladavine prava koja podrazumijevaju obavezu poštivanja i usklađenosti nižih zakona i drugih propisa sa zakonima i propisima na višim nivoima vlasti.

“Umjesto poštivanja važećeg Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH koriste se najrigidnije mjere kažnjavanja onih koji Zakon poštuju i koji slave navedeni državni praznik, a što ne smije biti prešućeno, niti će ostati bez reakcije”, podvukao je Mahmutović.

Naglašava da će biti pružena sva potrebna podrška povratnicima, čija djeca su žrtve diskriminacije u vidu pravne, stručne i svake druge vrste pomoći kako bi se suzbile ovakve i slične retrogradne pojave u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bez izuzetka.

“Vas koji kršite zakone i ne poštujete državu u kojoj živite ćemo represivnim metodama prisiliti na to. Zaštita prava svih građana, a pogotovo povratnika kao najugroženije kategorije, te poštivanje zakona države obaveza je svih i u svakom dijelu BiH, pa tako i u entitetu RS”, zaključio je Dževad Mahmutović.

(Fena)