CIK BiH: Novo brojanje glasačkih listića izbora u Mostaru obaviće se u nedelju

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj 5. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj, usvojila Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru.

Tako će se ponovo brojati listići gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima  155A003 i 153A018  po kandidatima političkog subjekta BH Blok Mostar-SDP BiH, Naša stranka i na biračkom mjestu 153A019  po kandidatima političkog subjekta BH Blok Mostar-SDP BiH, Naša stranka i političkog subjekta Koalicija za Mostar 2020-SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H;

Brojaće se i listići  za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkom mjestu 155A013 po kandidatima političkog subjekta Prva mostarska partija i političkog subjekta Koalicija za  Mostar 2020-SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H; za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A008B, 154A009, 155A002, 155A003, 155A008, 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A i 155A023 po kandidatima političkog subjekta Koalicija za Mostar 2020-SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H;  za   nivo   izborne  jedinice   gradskog  područja  3  (Jugoistok ) – 152 na  biračkom  mjestu 152A003A  po  kandidatima  političkog  subjekta Koalicija za Mostar 2020-  SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H; za   nivo   izborne  jedinice   gradskog   područja  1 (Sjever) – 154  na  biračkim   mjestima  154A002, 154A007A, 154A009 i 154A008B  po  kandidatima  političkog  subjekta Koalicija za Mostar 2020-SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H i za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na  biračkim   mjestima 155A002, 155A003, 155A008, 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A i 155A023 po kandidatima političkog subjekta Koalicija za Mostar 2020-SDA, SBB, DF, SBiH, BPS-S.H.

Ponovna brojanja brojanja će početi u nedjželju, 10. januara u 10 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra).

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatraće se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH, kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditovani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopšteno je iz CIK-a BiH.

(NovaSloboda.ba)