CIK: Danas ponovno brojanje glasačkih listića na 12 biračkih mjesta u Mostaru

Centralna izborna komisija BiH je na sinoćnoj (hitnoj, korespodentnoj) sjednici, usvojila novu Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

a) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A009, 155A002, 155A003 i 155A008

b) za   nivo   izborne  jedinice   gradskog  područja  3  (Jugoistok ) – 152 na  biračkom  mjestu  152A003A;

c) za   nivo   izborne  jedinice   gradskog   područja  1 (Sjever) – 154  na  biračkim   mjestima  154A002 i 154A007A i

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkim mjestima 155A003 i  155A008.

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi u utorak, 12. januara u 10 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH, kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditovani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopšteno je iz CIK-a BiH.

(NovaSloboda.ba)