Davaoci krvi u HNK-u oslobođeni kupovine markice osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a uputio je obavještenje osiguranicima da su izmjenom Odluke o markici, pored djece do navršene 18. godine života, ličnog učešća (plaćanja participacije, odnosno kupovine markice osiguranja) u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni i davaoci krvi koji su krv davali deset i više puta, s tim da su u prethodnoj godini krv davali najmanje jednom.

Takođe, ličnog učešća (plaćanja participacije, odnosno kupovine markice osiguranja) su trajno oslobođeni i davaoci krvi s pedeset i više davanja.

Prema podacima koje je Zavod dobio iz transfuzijskih centara Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar riječ je o 2.300 osiguranika na koje se odnosi izmijenjena Odluka.

Stručna služba Zavoda će do 15. januara ove godine dobijene podatke učitati u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) i oni će biti dostupni (vidljivi) svim ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNK-u, saopštili su iz Zavoda.

Kako bi osiguranici provjerili nalaze li se na popisima koje je Zavod dobio od transfuzijskih centara (dobijeni popisi nisu potpuni) potrebno je da kontaktiraju Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a, a to mogu učiniti tako što će telefonski pozvati najbliži područni ured Zavoda, zatim uputiti pisani zahtjev za provjeru podatka na mail adresu Zavoda info@zzo.ba te telefonski pozvati Zavod na broj 036/ 355 – 272 ili 036/ 446 – 244.

Ukoliko se ne nalaze na dostavljenim popisima, osiguranici će, kako je navedeno, biti upućeni u način postupanja kako bi ostvarili pravo koje im pripada.

Davoci krvi koji ne ispunjavaju uslove propisane Odlukom (deset i više davanja krvi uz obavezan uslov barem jednog davanja krvi u 2020. godini), kao i ostali osiguranici markicu osiguranja za 2021. godinu mogu pribaviti tokom redovne distribucije, a najkasnije do  26. februara ove godine (petak), kada je posljednji dan redovme distribucije markice osiguranja za ovu godinu.

Takođe, davaoci krvi koji su oslobođeni plaćanja markice, a već su uplatili premiju osiguranja za 2021. godinu potrebno je da nazovu najbliži područni ured Zavoda kako bi dobili uputstva za dalje postupanje.

Iz Zavoda su podsjetili kako su na inicijativu ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a na osmoj vanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona, održanoj 29. decembra 2020. godine, poslanici dali saglasnost na izmjenu Odluke o markici –učešću osiguranih osoba Zavoda u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNK-a i Finansijski plan Zavoda za 2021. godinu.

(Fena)