Naredba CIK-a: Ponovno brojanje glasova na 10 biračkih mjesta nakon izbora u Mostaru

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj (hitnoj, korespodentnoj) sjednici, usvojila Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

a) za nivo  gradske  izborne  jedinice-199 na  biračkim  mjestima 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A, 155A023 i 154A008B i

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na  biračkim  mjestima 155A014, 155A020, 155A021A i 155A023.

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi danas, 13. januara u  Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju utvrdi direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatraće se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditovani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopšteno je iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije BiH.

(NovaSloboda.ba)