Pehar: Vakcinacija protiv koronavirusa besplatna i dobrovoljna

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Davor Pehar kazao je da će vakcina protiv koronavirusa biti besplatna i dobrovoljna za sve građane, te da će se provođenje cijepljenja bazirati na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijim.

Podsjetio je da je Vlada Federacije BiH juče prihvatila Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH s ciljem pružanja okvira za cijepljenje protiv koronavirusa zbog očuvanja javnog zdravlja i ostvarivanja optimalnog upravljanja krizom kroz vakcinaciju populacije.

Pehar je kazao da su kantonalni zavodi za javno zdravstvo informisani o planu na sastanku koji je održan u decembru prošle godine i da su dobili određene zadatke, a to je da formiraju operativne timove za provođenje cijepljenja na nivou kantona, kao i da odrede timove za vakcinisanje u zdravstvenim ustanovama.

“Na osnovu njihovih popisa će se organizovati vakcinisanje”, istakao je Pehar na press konferenciji u Sarajevu.

U planu su definisane uloge svih nivoa vlasti. Primarni plan je, kazao je Pehar, smanjiti morbiditet i mortalitet koji se može dovesti u vezu sa Covidom-19 i smanjiti prenos virusa među građanima i na taj način očuvati funkcionalnost društva.

Pehar naglašava da je stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju, takođe, razmatralo i prihvatilo prijedlog prioritetnih grupa za vakcinisanje, kao i sam plan za cijepljenje.

Govoreći o prioritetnim grupama, istakao je da su to u prvom redu zdravstveni radnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za osobe treće životne dobi, kao i zaposleni koji rade u tim ustanovama, zatim osobe sa hroničnim bolestima i osobe koje su zaposlene u nekim značajnijim javnim službama.

“Operativni timovi biće sačinjeni od voditelja provođenja plana, osobe zadužene za logističku superviziju i osobe zadužene za nadgledanje procesa vakcinacije na terenu. Uspostavljen je sistem subordinacije, koji će nam pomoći2, pojasnio je.

Istakao je da je Vlada Federacije uložila velike napore da osigura potrebne vakcine za sugrađane, te da je za utorak zakazan sastanak s predstavnicima operativnih timova i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, na kome će biti formiran odbor za koordinaciju, sastavljen od kantonalnih zavoda.

Na sastanku će, dodao je, dogovoriti detaljnije procedure procesa vakcinisanja.

Pehar je kazao da će biti izvršena i edukacija operativnih timova o transportu, rukovanju vakcinom, načinima izvještavanja i neželjenim reakcijama.

(Fena)