Vlada HNK-a dala podršku za uvrštavanje Vjetrenice na UNESCO-vu listu

Vlada HNK-a usvojila je Odluku o davanju saglasnosti i podrške za uvrštavanje špilje Vjetrenica na UNESCO-vu listu svjetske baštine kao prirodnog fenomena i područja izvanredne prirodne ljepote i estetske vrijednosti, kao i važnog i značajnog prirodnog staništa za očuvanje prirodne raznolikosti na lokalitetu uključujući ugrožene vrste izvanredne vrijednosti za nauku ili očuvanje života. Istaknuto je kako je Vjetrenica složen špiljski sistem i najduža špilja u BiH, te predstavlja hidrološki aktivan protočni speleološki objekat s aktivnim podzemnim tokovima vode i podzemnim jezerima. Upis na listu svjetske baštine UNESCO-a, uz ostalo, doprinio bi većoj promociji kako opštine Ravno, tako i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te povećanju broja dolazaka turista, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Takođe, usvojen je Zaključak kojim Vlada podupire donošenje Zakona o proglašenju špilje Vjetrenica s dijelom Popovog polja zaštićenim krajolikom Vjetrenica-Popovo polje, koji je u skupštinski postupak uputila poslanica Stana Burić.

Rezimirajući aktivnosti na realizaciji finansijske podrške ekonomiji pogođenoj pandemijom,  Vlada je usvojila Konačni Izvještaj Komisije za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz člana 3. i 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNk-a.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja koncesijske naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK-a. U obrazloženju Odluke istaknuto je kako se negativni učinci pandemije već osjete u svim segmentima života, pa tako i poljoprivrednoj proizvodnji kao grani privrede, koja u HNK-u zauzima značajno mjesto. Stoga se izmjenama Odluke namjerava pomoći budućim koncesionarima u samom početku kada vrše veća ulaganja, a imaju obavezu izmiriti jednokratnu koncesijsku naknadu u prvoj godini nakon zaključivanja ugovora o koncesiji.

Vlada je usvojila Informaciju o radu i učincima Inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline u 2020. godini. Istaknuto je kako je obavljeno 1.609 inspekcijskih nadzora, pri čemu je, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdato 527 rješenja, 13 prekršajnih naloga i 4 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Vlada je usvojila Izvještaj o planu i realizaciji jesenje sjetve za 2020. godinu. Sjetva je realizovana na površini od 1026 ha. U strukturi ukupno realizovane sjetve, žita su zastupljena sa 470 ha, krmno bilje s 96 ha, povrće sa 407 ha, ljekovito i aromatično bilje s 33 ha, dok se površina od 20 ha odnosi na ostalu sjetvu na oranicama i vrtovima. Najveći dio angažovanih površina na području je Čapljine, zatim slijedi Čitluk, Mostar, Stolac, Ravno, Neum, Jablanica i Prozor –Rama, dok na području Konjica nije bilo jesenje sjetve.

Vlada je, takođe, usvojila Izvještaj o berbi grožđa na području HNK-a u 2020. godini, u kome se procjenjuje da je proizvedeno ukupno 19.340 t vinskog grožđa, od čega se može dobiti oko 116.040 hl vina.

(NovaSloboda.ba)