Zbirke drvorezbarenih proizvoda u Konjicu

Od petka, na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta Konjic i facebook stranici Zavičajnog muzeja, kroz crtež akademskog grafičara Dine Džumhura i uz kratki opis, predstaviće se Nacionalni spomenik “Zbirke drvorezbarenih proizvoda u Konjicu“

Bogat šumom i voćem, konjički kraj pogodovao je izradi predmeta od drveta. Od svih zanatlija koji kao materijale koriste drvo, njegove osobenosti moraju najbolje poznavati drvorezbari. U pripremi drveta za obradu, oni nužno moraju poznavati tehnike sušenja drveta, lijepljenja i spajanja dijelova u cjelinu, kao i na koncu, kako se drvo ponaša prilikom obrade dlijetima. Drvorezbarstvo je definitvno najznačajniji element kulturno-istorijskog nasljeđa u Konjicu i jedini elemenat u Federaciji BiH, koji je 6. decembra 2017. godine uvršten na UNESCO-ovu listu nematerijalne baštine čovječanstva.

Putopisac Heinrich Renner u Konjicu je boravio dva puta, tokom 1885. i 1895. godine, i o Konjicu, odnosno konjičkom drvorezbarstvu zapisao: Vrijedno je preporučiti i direktni izlet iz Konjica u dolinu Bijele, što smo ju već spomenuli. Tu se izrađuju veoma lijepe drvene rezbarije i sprave, osobito oni sanduci u kojima seljaci spremaju svoje haljine i vrijednije stvari. Vještinu drvorezbarenja u konjički kraj, odnosno gornji tok rijeke Neretve (potez od Bijele do Grušče), donijeli su doseljeni zemljoradnici – drvorezbari iz Hercegovine. Austro-ugarska vlast krajem XIX vihejaotvorila je kurs za drvorebarstvo u Sarajevu, a kasnije i u Konjicu. To je dovelo do razvoja drvorezbarstva i otvaranja prvih radionica. Drvorezbari učestvuju i na međunarodnim izložbama. 

Zbirke drvorezbarenih proizvoda u Konjicu nalaze se na tri lokacije.

Prva zbirkaSZR ,Braca Nikšić” nalazi se u ulici Varda, pripada Arminu Nikšiću i nalazi se u porodičnoj kući i poslovnom prostoru.

Druga zbirka,Rukotvorine”pripada Besimu Nikšiću i nalazi se u porodičnoj kući i poslovnom prostoru Adema Nikšića u ulici Varda, gdje se nalazi i muzej drvorezbarstva.

Treća zbirka,Mulićev Rekord”, zajedno sa proizvodnom radionicom u vlasništvu je Sejfudina Vile i nalazi se u porodičnoj kući u ulici Varda.

Pokretna dobra- zbirke drvorezbarskih proizvoda su 2006.godine dobila status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Inače, Konjic je jedino mjesto u Bosni i Hercegovini u kojem je razvijeno drvorezbarstvo, a tradicija konjičkog drvorezbarstava je zaista bogata i duga sto pokazuje brojka od 218 evidentiranih konjičkih porodica drvorezbara svih generacija.

Tehnika rada Drvorezbarenje se koristilo pri izradi namještaja. Uobičajena je tehnika sa jednim dlijetom sa drškom. Konjički drvorezbari koriste dlijeta bez drške za nasijecanje i dlijeta sa drškom za kopanje. Upotrebom obje vrste dlijeta postiže se reljefni izgled. Postupak rezbarenja sastoji se od više faza, zavisno od vrste šare i efekta koji se želi postići:

Ocrtavanje ili crtanje je postupak kojim se željeni motiv prenosi na drvenu podlogu suhom olovkom pomoću linijara i šestara. Svi detalji buduće izrezbarene površine se ne crtaju, već osnovne linije. Šaranje ili natucanje je tehnika zasijecanja drvene podloge pored ocrtanih linija. Izvodi se pomoću metalnih dlijeta udarcem čekića po okomici alatke. Kopanje je dubljenje drvene podloge do dubine zasijecanja prilikom šaranja. Cifranje ili ukrašavanje

Na osnovu ovakvog rada prilikom ukrašavanja predmeta konjički drvorezbari najčešće su koristili sljedeće vrste šara: Bosanska šara, Arapska šara, Duboka šara je najteža za obradu i ovdje individualnost obrađivača dolazi do izražaja.

(NovaSloboda.ba)