Skupština HNK-a usvojila izmjene Zakona o koncesijama

Skupština HNK-a usvojila je, na jučerašnjoj sjednici, Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama HNK-u.

Skupština HNK-a prihvatila je dopunu dnevnog reda, koje se odnose na odluku o kategoriji zaštićenog dijela prirode pećine Vjetrenica sa dijelom Popovog polja i Zaključak kojim se nalaže Vladi HNK-a da pripremi Informaciju o stanju u zdravstvenom sistemu i zdravstvenoj zaštiti u HNK-u.

Skupština HNKa je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK-a i naložila nadležnom ministarstvu da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu.

Donesena je Odluka, kojom se usvaja Strategija razvoja lokalnih puteva HNK-a za period 2020. – 2030. godina.

Skupština HNK je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Vaspitni centar Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osnovne djelatnosti Vaspitnog centra su, između ostalog, prevencija, dijagnostika i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika i izvršenja vaspitne preporuke i mjere upućivanja u vaspitni centar za maloljetnike, izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela.

(NovaSloboda.ba)