Vlada HNK-a osigurala 7 miliona KM za bolnice, ublažene mjere za rad škola i vrtića

Vlada Hercegovačko-neretvanske kantona, nastavljajući redovnu podršku bolničkim ustanovama, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, osigurala je ukupno 7 miliona KM grant sredstava. Na osnovu mjerila za finaneiranje zdravstvenih ustanova, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici raspoređen je godišnji iznos od 4.112.500 KM, Kantonalnoj bolnici ,,dr. Safet Mujić” 1.869.0000 KM i Opštoj bolnici Konjic 1.018.500 KM, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Tokom rasprave ponovo je istaknuto kako Vlada, iako nije poslodavac u zdravstvu i nije zadužena za plate radnik, značajnim sredstvima kontinuirano podupire rad kako bolničkih tako i ustanova primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja, za koje se izdvaja ukupno 2 miliona KM.

Vlada je usvojila Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19, u kome je istaknuto kako HNK u posljednja tri mjeseca bilježi blago poboljšanje epidemiološke slike. Stoga je, na inicijativu obrazovnih institucija, a na osnovu procjene epidemiološke situacije koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite predložio, a Vlada danas prihvatila, revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića, koje se će primjenjivati od 15. februara s rokom važenja od 14 dana. Istaknuto je donošenje sljedećih ublaženih mjera u školama: broj učenika u učionicama ograničava se na način da se osigura fizička distanca najmanje 1,5 metar; dozvoljava se održavanje nastave za učenike od prvog do petog razreda u punom obujmu, bez dijeljenja na skupine u trajanju od 2 sata i 30 minuta; nastava fizičkog vaspitanja, u pravilu, će se izvoditi na otvorenom, uvijek kada to dopuštaju vremenske prilike, a izuzetno i pod strogim epidemiološkim mjerama u školskim dvoranama; u školama u kojima se obrazuju djeca s poteškoćama u razvoju omogućiti održavanje sati sukladno potrebama škole uz pridržavanje epidemioloških mjera; učenici jednog odjela pohađaju nastavu samo u jednoj učionici s tim da se kabinetska nastava u osnovnim i srednjim školama dozvoljava prema potrebama škola uz striktno poštovanje epidemioloških mjera. U vrtićima se dozvoljava povećanje broja djece u vrtićkim grupama zavisno o prostornim mogućnostima i uz poštivanje nužnih higijensko-epidemioloških mjera.

Iz resora Ministarstva saobraćaja i brza, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne ceste R-418B Prozor – Konjic, čije stanje zahtijeva hitne građevinske intervencije, kako bi se ispunili uslovi za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja putnika i roba.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje dportsko – rekreacijskog ribolova na području HNK-a, kako bi se osigurao kontinuitet korištenja ribolovnih zona Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Ravno i Stolac, te blagovremeno provela procedura koju Zakon propisuje.

Takođe, usvojen je Izvještaj o preventivnim akcijama suzbijanja zaraze životinja i stanju zaraznih bolesti u HNK-u u 2020. godini. Istaknuto je kako su vodeće bolesti među životinjama bruceloza, parazitarne bolesti, te američka gnjiloća pčelinjeg legla i nozemoza kod pčela.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih pomoći za 2020. godinu, za koje je ukupno izdvojeno 2 miliona KM. Istaknuto je da je za podsticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji odobreno 2.504, za kapitalna/investicijska ulaganja 50, te ostale vrste podrške 166 zahtjeva klijenata.

Takođe, prihvaćen je Izvještaj o stanju u veterinarstvu za 2020. godinu. Navedeno je kako je stanje u veterinarskim stanicama na području HNK-a dijelom popravljeno zahvaljujući nizu upravnih mjera i angažmanu sektora za veterinarstvo Ministarstva, što je rezultiralo ažuriranjem i usklađivanjem poslovanja i rada s postojećim zakonskim propisima i davanjem odgovarajućih rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Izvještaj o stanju eksploatisanja mineralnih sirovina na prostoru HNK-a i realizaciji ugovora o koncesijama. Mjerodavne inspekcije u 2020. godini obavile su inspekcijski nadzor 50 subjekata na 62 lokaliteta kojima gospodare predmetni subjekti nadzora i 15 lokaliteta u inundacijskom (vodnom) pojasu vodotoka.

Takođe, usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva za 2020. godinu, u kome su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti.

Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je pozdravila i s 80.000,00 KM poduprla aktivnosti u vezi s projektom prekogranične saradnje Transspearlywarning.

Usvojeno je Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu, u kome je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u sklopu protivminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNk-a očistili površinu od 83.425 m2 .

Takođe, prihvaćena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanjku službi zaštite i spašavanja HNK-a, čime je omogućeno da se u Udruženju„Hercegovačka gorska služba spašavanja – Stanica u Čapljini“ formira služba za spašavanje s visina, te preduzimanje aktivnosti vezanih za njeno opremanje i stručno osposobljavanje.

Nakon razmatranja informacija resornih ministarstava u vezi s pregovorima sa sindikatima oko zaključivanja kolektivnih ugovora, istaknuto je kako su uspješno završeni pregovori sa sindikatima policije i službenika i namještenika tijela uprave i sudske vlasti, a u uskoro će započeti pregovori sa sindikatima zdravstvenih radnika. Vlada daje punu podršku pregovaračkim timovima pred kojima tek predstoji pregovarački proces, a tamo gdje je on uspješno okončan pozdravlja konstruktivan dijalog socijalnih partnera i čestita na uspješno okončanom pregovaranju.

(NovaSloboda.ba)