Herceg: Javni prihodi HNK-a na početku godine manji 15 posto od planiranih

Podaci Ministarstva finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona pokazuju da su javni prihodi su na početku godine manji 15 postood planiranih.

“Zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet Hercegovačko-neretvanskg kantona u odnosu na prošlu godinnauku, sport i kulturu, socijalna davanja, kao i podrške u poljoprivredi, turizmu i privredi, te za aerodrom Mostar. Takođe, pored stabilizirajuće, budžet sadržava socijalnu i razvojnu dimenziju, jer je naša nmjera i dalje snažno podsticati privredu, kako bismo iz ove krize izašli sa što je moguće manje posljedica. Ipak, ako se trend smanjenja javnih prihoda nastavi, Vlada će, tokom godine, što je i njena zakonska obaveza, uskladiti rashode s prihodima”, kazao je premijer HNK-a Nevenko Herceg.

On se još jednom osvrnuo na zahtjev HNK-a za izmjenu Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH.

“Svi pokazatelji i objektivno urađeni izračuni za naš kanton daju poražavajuće rezultate. Naime, od kada se primjenjuje ovaj zakon, a to je 2006. godina, naš kanton ostao je bez više od jednog godišnjeg budžeta. Postoji široki konsenzus izvršne i političke vlasti u kantonu kako se dosadašnji model mora izmijeniti i kako je on neodrživ. Naš stav po ovom pitanju dijeli i velika većina drugih kantona u FBiH”, kazao je premijer Herceg.

(Fena)