“Pusta zemlja” za 47. rođendan eMTeeM-a

U srijedu, 24. februara, navršiće se 47 godina kako je grupa mladih teatarskih buntovnika i zanesenjaka osnovala Mostarski teatar mladih, teatar koji u kontinuitetu djeluje sve ove godine i teatar koji kontinuirano razvija kreativne sposobnosti mladih ljudi učeći ih da kroz dramsku umjetnost odrastaju u bolje ljude. Istovremeno je to teatar koji je svojim radom konstantno pomicao granice slobode, kako one umjetničke, tako i društvene. Imalo je to brojne posljedice, ali je eMTeeM opstajao.

O sebi su eMTeeM – ovci, umjesto misije, zapisali:

“Mostarski teatar mladih nije samo teatar, ili pozorište, ili kazalište.

Mostarski teatar mladih je i teatar i pozorište i kazalište.

Mostarski teatar mladih je prije svega ideja. Ideja snažno distancirana od svih ideologija, nacionalizama i podjela bilo koje vrste.

Mostarski teatar mladih je projekat novog, otvorenog, aktualnog, istraživačkog bavljenja umjetnošću teatra. To je mjesto stvaralačkog istraživanja na kojem je estetika sveto pravilo, ali joj je ipak pretpostavljena etika. To je profil trećeg teatra u kojem uz profesionalan angažman i rezultat mora u radu postojati i ljubav koju nosi amaterizam.

Mostarski teatar mladih nije teatar u kome se radi.

U Mostarskom teatru mladih se živi.

Tu predstava nikad nije gotova. Ona je živ organizam koji se stalno mijenja, dograđuje, istražuje…

Tu glumac radi i onda kada nema predstavu ili probu, jer zna da uvijek ima šta naučiti.

Mostarski teatar mladih opredijeljen je za interakciju sa publikom koju cijeni, uvažava, ali i informiše, obrazuje i vodi kroz neslućene mogućnosti teatra u povijesti civilizacije.

Mostarski teatar mladih okrenut je budućnosti crpeći sva bogatstva što ih nudi prošlost i sadašnjost.

Mostarski teatar mladih okrenut je Svijetu, da bi učio, ali i da bi poučavao.

Mostarski teatar mladih je most za budućnost”.

Tim povodom, ansambl Mostarskog teatra mladih na sam rođendan, 24. februara na Memorijalnoj sceni 2532 sa početkom u 19 sati izvešće premijerno predstavu nastalu po poemi Thomasa Stearns Eliota “Pusta zemlja”.

Pusta zemlja je duga poema, čiji je autor T. S. Eliot, koja je široko priznata kao jedna od najpoznatijih poema 20. vijeka i najznačajnije djelo moderne poezije. Objavljena je 1922. godine. Poema se prvi put pojavljuje u Ujedinjenom Kraljevstvu u oktobarskom izdanju časopisa “The Criterion”, u Sjedinjenim Američkim Državama u novembarskom izdanju časopisa “The Dial,” a u decembru 1922. godine je objavljena kao knjiga. Poznata je po frazama poput „April je najsvirepiji mjesec“, „Pokazaću ti strah u pregršti praha“ i mantri na jeziku sanskrit „Shantih, shantih, shantih“. Eliotova poema nam predstavlja legendu o Svetom gralu i Kralju Ribaru u kombinaciji sa prikazom savremenog britanskog društva. Eliot ukazuje na mnoge književne i kulturne aluzije iz Zapadnog kanona, budizma i hinduističkih Upanišada i zato mnogi kritičari i naučnici smatraju ovu poemu mračnom.

Ton poeme oscilira između satiričnog i proročanskog, a poemu karakterišu nagle i nenajavljene promjene naratora, prostora i vremena, kao i aluzije na mnogobrojne i međusobno često različite kulture i književnosti. Poema se sastoji iz pet dijelova. Prvi dio poeme „Sahrana mrtvaca“ prikazuje različite motive razočarenja i očaja. Drugi dio „Partija šaha“ opisuje nekoliko likova, čije se naracije smjenjuju, a koji iz iskustva govore na te teme „Propovijed vatre“, treći dio poeme, predstavlja filozofsku meditaciju koja je povezana sa slikovitim prikazom smrti i poricanja samog sebe, nastalim pod uticajem Avgustina Hiponskog i istočnjačkih religija.“Smrt od vode“ je, četvrti i ujedno najkraći dio poeme, nakon kojeg ona kulminira u petom dijelu „Ono što reče grom“, koji dovodi do zaključka kroz sliku strašnog suda.

Zanimljivo je da se ovo djelo već 30 godina nalazi u okvirnom repertoaru eMTeeM-a, ali da su se tek sad stekle okolnosti na realizaciju.

U predstavi igraju: Sara Kljajić, Sarah Sarić, Irma Lipovac, Miran Bečević, Haris Pašić, Kemo Krpo, Adnan Bratić, Anes Mušić i Tarik Begović. Predstavu je režirao Sead Đulić.

(NovaSloboda.ba)