Petak zadnji dan redovne distribucije markice osiguranja za 2021. godinu

Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-q, koji nisu pribavili markicu osiguranja za 2021.godinu, istu mogu pribaviti najkasnije do petka, 26. februara, kada završava redovna distribucija, a produženja roka neće biti, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

Nakon završetka redovne distribucije, markicu osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave osiguranja. Osigurane osobe koje ne pribave markicu osiguranja neće biti oslobođeni plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga; https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg).

Cijena markice osiguranja je 20 KM po osiguranoj osobi, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu legitimaciju.

Osobe za koje poslodavci nisu izmirili obaveze iz zdravstvenog osiguranja, takođe, mogu pribaviti markicu osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Uplata markice osiguranja za 2021. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati markiceosiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u informacioni sistem.

Markicu osiguranja za 2021. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije), te ukoliko se odluče na ovaj način evidentiranja markice osiguranja za 2021. godinu, nisu u obavezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda, već će uplaćene markicebiti evidentirane u informacioni sistem i to  najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj privatni e mail.

(NovaSloboda.ba)