Predstavnički dom PFBiH traži odmah pregovore s proizvođačima vakcina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 19. redovnoj sjednici zaključcima zadužio Vladu FBiH da formira ad hoc tim za direktne pregovore odmah s proizvođačima vakcina protiv COVID-a 19.

U navedeni tim treba da budu uključeni i predstavnici Odbora Predstavničkog doma za zdravstvo.

Takođe je zaključeno da hitno treba održati sastanak premijera Federacije BiH, federalnog ministra zdravstva, premijera svih kantona, kantonalnih ministara zdravstva i predstavnika parlamentarnog odbora za zdravstvo u roku od 72 sata do sedam dana, a u cilju jedinstvenog nastupa u procesu nabavke vakcina i vakcinisanja stanovništva.

Predstavnički dom je narednim zaključkom naložio da federalni nivo zatraži od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da se s diplomatsko-konzularnim predstavnicima aktivno uključe u direktnu komunikaciju s proizvođačima vakcina.

Takođe je zaključeno da treba dopuniti član 10. Zakona o javnim nabavkama, kojim bi se izuzela primjena Zakona o slučajevima nabavke rizičnih lijekova (vakcina) u uslovima pandemije, odnosno epidemije zaraznih bolesti većih razmjera, a u cilju zaštite javnog zdravlja i stanovništva i sprečavanja transmisije zaraznih bolesti, za koje je oglašena pandemija, odnosno epidemija.

Predstavnički dom je, takođe, zaključio da treba dopuniti član 63. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kojim bi se omogućilo da, izuzetno, u uslovima pandemije, odnosno epidemije zaraznih bolesti, uvoz i velepromet rizičnih lijekova (vakcina), pored veleprometnika, mogu raditi i proizvođači vakcina na način i pod uslovima deklarisanim od proizvođača.

Ovih pet zaključaka je Predstavnički dom, na današnjoj 19. redovnoj sjednici donio na prijedlog parlamentarnog odbora za zdravstvo u završnici tačke dnevnog reda, u čijem su toku poslanici upoznati s Informacijom upućenom ranije iz Federalne vlade o planu vakcinisanja protiv COVID-a 19 u FBiH.

Sjednica Predstavničkog doma je potom nastavljena narednim tačkama dnevnog reda i još je u toku.

(Fena)