Prihodi ZZO-a HNK-a u 2020. godini manji za 9 miliona KM od planiranog

usvojilo je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu, Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana i Odluku o usvajanju Završnog računa za 2020. godinu.

Na sjednici je, takođe, usvojen i Izvještaj o upućivanju na liječenje izvan HNK-a, Izvještaj o potrošnji lijekova, Izvještaj o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvještaj o sufinansiranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki, Izvještaj o izvršenju Plana rada Zavoda i Programa rada Upravnog vijeća, Program rada Upravnog vijeća Zavoda za 2021. godinu, Odluka o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda za pruženu uslugu biomedicinski potpomognute oplodnje, te Pravilnik o refundiranju naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNK-a, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO-a HNŽ-a.

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu kao i Završni račun Zavoda za 2020. godinu, pokazuju kako su ukupni prihodi i primici ZZO-a iznosili 147.618.160 maraka, što je za 2,71 posto niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Finansijskog plana (Rebalans) za 2020. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci iznosili su 147.618.160 maraka, što je za isti postotak niže u odnosu na sredstva planirana rebalansom za prethodnu godinu.

Direktor ZZO-a HNK-a Rade Bošnjak kazao je kako manjak ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode iznosi 9.067.147 maraka, dok je realizacija rashoda, u odnosu na plan, niža za 4.116.840 KM.

“Sučeljavanje ostvarenih prihoda i realizovnih rashoda daje negativan finansijski rezultat od 4.950.307 maraka. Kako bi finansiranje zdravstvenih ustanova i drugih prava osiguranika ispunili u cijelosti, sukladno potpisanim ugovorima i važećim propisima u Rebalans za 2020. godinu uvrštena su prenesena sredstva iz ranijih perioda u iznosu od 10.800.000 maraka i upravo iz ovih sredstava pokriven je negativni finansijski rezultat, a sve obaveze Zavoda su u cijelosti i pravovremeno ispunjene”, kazao je Bošnjak.

Preostala prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja, dodao je, Zavod planira utrošiti na način da će jedan dio sredstava izdvojiti za pomoć zdravstvenim ustanovama u borbi protiv covida-19 (3.000.000 maraka), dok će drugi dio sredstava (2.849.693 marke) zadržati kao instrument pokrića rizika u slučaju nižeg izvršenja planiranih prihoda u 2021. godini.

“Cilj nam je, uprkos svim poteškoćama s kojima se susrećemo i koje očekujemo, zadržati dostignuti nivo finansiranja zdravstvenih ustanova i nastaviti povećavati prava osiguranika”, istako je je Bošnjak.

Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana pokazuje kako je u 2020. godini Zavod refundirao 5.414 doznaka, odnosno 2.323.331 marku naknada plata za vrijeme privremene spriječenosti za rad, što je 96 posto sredstava planiranih Rebalansom.

U ovom izvještaju, evidentan je porast refundiranih doznaka za 40,7 posto, kao i porast refundiranih finansijskih sredstava po istima od 28,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iz Zavoda navode kako je porast broja doznaka proizašao iz pojave sasvim novog uzroka bolovanja, a to je izolacija kao posljedica pojave koronavirusa.

Na izolaciju se, od ukupnog povećanja broja doznaka od 1.565, odnosi 1.507. Sredstva utrošena za refundiranje bolovanja na osnovu izolacije iznose 347.246 maraka, a također, pored porasta broja doznaka na osnovu dijagnoze „izolacija“ povećan je i broj dana bolovanja po doznakama zasnovanim na drugim dijagnozama.

Rezultati analize podataka vezanih za provedena liječenja van kantona u prošloj godini pokazuju smanjenje troškova za 429.803 KM. U analiziranim podacima, i dalje je prisutan određeni broj osiguranika kojima se operativna liječenja i dijagnostika ne mogu realizovati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar HNK-a, a ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih starosnih grupa, te na oboljenja kod djece.

Poređenjem, podataka o potrošnji lijekova u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zabilježen je porast izdatih recepata od 5,8 posto uz porast finansijske potrošnje za 707.865 maraka. Porast potrošnje, rezultat je povećanja broja korisnika lijekova s Pozitivne liste, te uvođenja u terapiju 22 nova lijeka koja su uvrštena na Pozitivnu listu lijekova HNK-a krajem 2019. godine. Pojava epidemije covida-19 nije uticala na povećanje potrošnje preko Pozitivne liste.

Izvještaj o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2020. godini ukazuje na pad ukupnog broja realizovanih odobrenja za 3 posto, broja korisnika za 4,3 posto i utrošenih sredstava za 3,2 posto u odnosu na 2019. godinu, što je u direktnoj vezi s pojavom koronavirusa, jer su određena pomagala bila teže dostupna, a operacijski program u bolnicama bio je smanjen ili potpuno obustavljen.

Pomagala čija potrošnja predstavlja najveći udio u ukupnoj finansijskoj potrošnji su pelene, pacemaker, silikonski uložak s adapterom i potkoljena proteza za osobe starije od 26 godina.

Troškovi sufinansiranja liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 2020. godini značajno su povećani u odnosu na 2019. godinu. Ukupan iznos ovih troškova za prethodnu godinu iznosi 1.141.077 maraka, što je za 370.533 maraka više u odnosu na 2019. godinu. Povećanje ovih troškova rezultat je primjene novog Pravilnika o sufinansiranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava kojim su proširena prava osiguranika, a sve u cilju povećanja zadovoljstva osiguranika, kao jednog od strateških opredjeljenja Zavoda.

Nakon analize i usvajanja svih predloženih izvještaja, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Odluku o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje.

Sukladno usvojenoj odluci, Zavod će refundirati troškove za pruženu navedenu uslugu osiguranim osobama ZZO HNK-a od 31. jula 2020. godine kada je stupio na snagu federalni Pravilnik o obimu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka usluge.

Refundiranje troškova za usluge biomedicinski pomognute oplodnje vršiće se po redosljedu zaprimljenih zahtjeva putem protokola Zavoda do utroška planiranih sredstava predviđenih u Financijskom planu Zavoda za tekuću godinu, a koja iznose 400.000 maraka.

Bračni, odnosno vanbračni parovi koji podnesu zahtjev za refundiranje troškova biomedicinski pomognute oplodnje kada Zavod već bude utrošio planirana sredstva biće evidentirani na listu čekanja na kojoj će imati svoj evidencijski broj poznat samo njima.

Lista čekanja na kojoj će, zbog zaštite ličnih podataka, biti vidljiv samo evidencijski broj osiguranika biće objavljena i redovno ažurirana na web stranici Zavoda, kako bi osiguranici mogli pratiti na kome mjestu se nalaze, odnosno kada okvirno mogu očekivati da će im utrošena sredstva biti refundirana, navodi se u saopštenju.