IZ od gradonačelnika Mostara ponovo zatražila temeljitu ekshumaciju posmrtnih ostataka s lokaliteta Lakišića harema

Nakon što su, prilikom uređenja saobraćajnice kod nekadašnje robne kuće HIT radnici građevinske firme „HP Investing“ naišli na skeletne ostatke davno ukopanih Bošnjaka Mostara u Lakišića haremu, Medžlis Islamske zajednice danas je od gradonačelnika Mostara službeno zatražio obustavu svih radova na tom području kako bi se precizno utvrdile granice nekadašnjeg harema i provela kontrolna arheološka istraživanja, stoji u saopštenju Medžlisa IZ Mostar.

U dopisu, koga je potpisao predsjednik Izvršnog odbora Džafer Alić, ističu kako je  pronalazak posmrtnih ostataka na tom lokalitetu u kontinuitetu redovna pojava prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih zahvata, što ponovo potvrđuje činjenice da Lakišića harem nikada nije valjano ekshumiran.

Podsjećaju da su neeskshumirne ljudski kostiju pronađene i tokom izvođenja pripremnih radova za ugradnju kolektora 20.07. 2017. godine.

„Prema tom lokalitetu Islamska zajednica ima poseban značaj i interes, koji smo iskazivali u javnosti i korespondenciji sa nadležnim gradskim službama“, navodi se u zahtjevu Islamske zajednice.

S tim u vezi, od gradskog čelništva očekuju da se zaustave svi dalji radovi, precizno utvrđivanje granica Lakišića harema na terenu u skladu sa postojećom dokumentacijom katastra i zk. izvadaka, storniranje svih dozvola koje omogućavaju da se taj lokalitet koristi kao parking prostor, provođenje kontrolnog arheološkog iskopavanja u cilju provjere kvaliteta navodno urađene ekshumacije.

Aktuelnog gradonačelnika dr Marija Kordića podsjetili su da je Centralna zona, u čijem se centru nalazi lokalitet Lakišića harema, pod direktnom ingerencijom Gradskog vijeća i još uvijek nema regulacionog plana, kao i na činjenicu da Islamska zajednica vodi par sudskih postupaka povodom izgradnje objekata na tom području, čije odobrenje za gradnju je izdala gradska administracija.

(NovaSloboda.ba)