Hercegovačko-neretvanski kanton dobio Prostorni plan

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je na svojoj današnjoj sjednici Prostorni plan HNK-a.

Taj dokument bio je na skupštinskim klupama još 2018. godine, ali je tada povučen iz proceduralno tehničkih razloga.

U međuvremenu je ažuriran shodno planovima i odlukama donesenim na višim razinama vlasti, posebno onima koje se odnose na trasu autoceste na koridoru V-c.

Kada je u pitanju upravljanja otpadom, predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago kazao je kako Prostorni plan HNK-a za sada ne tretira taj problem.

Po njegovim riječima, plan upravljanja otpadom radiće se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, te će ti planovi zatim biti uklopljeni u Prostorni plan HNK-a.

(Fena)