U utorak sastanak svih učesnika zdravstvenog sistema sa Sindikatom SKB

Uoči današnje sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanske žkantona, održan je sastanak članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade za pregovore s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar. Na sastanku je razmotren tok pregovora, te izneseni stavovi učesnika zdravstvenog sistema, čiji predstavnici sudjeluju u radu Pregovaračkog tima.

Učesnici razgovora složili su se kako će u utorak, 9. marta. održati sastanak svih relevantnih i odgovornih učesnika zdravstvenog sistema: osnivača i suosnivača zdravstvenih ustanova – opština, gradova, kantona i Federacije BiH, zavoda zdravstvenog osiguranja, te menadžmenta zdravstvenih ustanova s predstavnicima reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, kako bi se zajednički, uz uvažavanje složene finansijske situacije vezane za pandemiju koronavirusa, došlo do konačnih, za sve prihvatljivih i održivih rješenja.

Nakon održanog sastanka, Vlada je na održanoj 141. sjednici, s ciljem kvalitetne pripreme za najavljeni sastanak svih učesnika zdravstvenog sistema, nastavila razmatrati realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složnoj budžetskoj situaciji. Ponovo je naglašeno kako je, zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona KM, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15 posto.

Iz resora Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta donesen je niz odluka među kojima je odluka o izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku sportu, od čega 150.000 KM za vanredne sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Takođe, donesena je odluka o  izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku kulturi, za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, odnosno za projekte koji afirmišu istorijski razvoj BiH i kulturni identitet njenih naroda, doprinose podizanju afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te kulturnih ruta – njihove samoodrživost i jačanja turističke ponude HNK.

Usvojena je i Odluka kojom se odobrava izdvajanje 220.000 KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobreno 850.000 KM za rekonstrukciju, investicijsko održavanje i dogradnju zgade Skupštine HNK-a, te nabavu opreme.

Vezano za rad Ministarstva građenja i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Program utroška 55.000 KM za aktivnosti vezane za provođenja Prostornog plana HNŽ.

Budući da je ranije donesena Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode Hutovo blato, na današnjoj sjednici usvojena je odluka i odobrena su potrebna sredstva za provođenje izbora nosilaca izrade urbanističkog projekta „Karaotok“.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  razmotrila Informaciju o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Naglašeno je kako je s realizacija Programa tekla u skladu s donesenim odlukama  i zahtjevima lokalnih jedinica. Istaknuti su projekti sufinansiranja izgradnje kolektora na području Mostara, izgradnje obaloutvrde na području Konjica, rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u Jablanici, kanalizacije za Čitluk, vodovodnog sistema Dubrave i vodosnabdijevanja sistema za Ravno.

Razmotrena je i Informacija o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za novoplanirane projekte, među kojima se ističe sufinansiranje realizacije projekata kanalizacione mreže Konjica, izgradnje vodovodne mreže u opštini Prozor – Rama, te međunarodnog odvodnog sistema u Neumu.

(NovaSloboda.ba)