HNK mogao bi bi dobiti covid-redare

U Zavodu za javno zdravstvo HNK-a održan je radni sastanak predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite  HNK-a s opštinskim i gradskim sanitarnim inspektorima, te predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline i policijskih uprava iz Mostara i Konjica, na kome se razgovaralo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, problemima s kojima se susreće inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera, te planiranju aktivnosti u vezi pojačanog inspekcijskog nadzora, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Zaključeno je kako je osnovni problem nedostatak dovoljnog broja sanitarnih inspektora u čijoj nadležnosti je nadzor nad provođenjem mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Ministarstvo unutrapnjih poslova, u granicama svoje nadležnosti, pruža pomoć u provedbi inspekcijskog nadzora.

Konstatovano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

S obzirom da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sistema, pa je zaključeno da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažuju COVID redare – nezaposlene sanitarne inžinjere kojih trenutno ima 24. oro na Službi za zapošljavanje HNK-a, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Takođe, učesnicii sastanka složili su se kako je nužno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju  nadziranja poštivanja propisanih epidemioloških mjera.

Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačan inspekcijski nadzor nad radom ugostiteljskih objekata, posebno nedopuštenog rada nakon 23 sata, a što će nadzirati nadležne policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Takođe će se nadzirati i poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2 metra, ograničavanje broja osoba do maksimalno dopuštenog u svim objektima, pojačan inspekcijski nadzor nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekte koji to do sada nisu učinili, da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova, te da se pojačaju inspekcijski nadzori u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije), kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje vode zaštitui o socijalno ugroženim kategorijama.

Ujedno se pozivaju ghrađani da radi zaštite, prvenstveno, svog zdravlja budu odgovorni, savjesni i solidarni, kako bi se zaustavio rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijski nadzor potreban i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti upravo zbog pojedinaca, koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac  je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi.

(NovaSloboda.ba)