Incijativa građanki i građana Mostara predlaže besplatno predškolsko obrazovanje za svu djecu Mostara i HNK-a

Incijativa građanki i građana Mostara, u povodu 8. marta, pripremila je incijativu za nosioce vlasti u Gradu Mostaru i nosioce vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Pokrenute incijative odnose se na besplatno predškolsko obrazovanja za svu djecu Grada Mostara, ali i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Svjesni činjenice o važnosti predškolskog obrazovanja, kako navode iz IGM-a, pokrenuta incijativa ima za cilj skrenuti pažnju nosilaca vlasti, kako gradskog, tako i kantonalnog nivoa, o jednakim mogućnostima za predškolsko obrazovanje za svu djecu, bez obzira na materijalni status i mjesto stanovanja.

Kroz rad na terenu, žene iz IGM-a uvidjele su da postoji neusklađenost između obrazovanja kadra za predškolsko obrazovanje, tačnije prijeke potrebe za produkcijom kadra za rad u predškolskim obrazovnim ustanovama, te gorućim pitanjem – finansiranja predškolskih obrazovnih ustanova kako na gradskom, tako i na kantonalnom nivou.

Na ovaj način, žene, a u povodu 8. marta, nastoje skrenuti pažnju javnosti o krucijalnim temama za razvoj društva i jednakih mogućnosti predškolskog obrazovanja za svu djecu.

 „Pozivamo građanke i građane da u 8.marta zajedno sa nama razgovaraju o važnosti predškolskog obrazovanja, problemu finansiranja, produkciji kadra, u velikom gradskom parku u 11 sati, uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka nadležnih epidemioloških službi”, ističu iz IGM-a.

(NovaSloboda.ba)