Industrijska proizvodnja u januaru veća za 0,3 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH  u januaru veća je za 0,3 poo u odnosu na decembar prošle godine.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijska proizvodnja u FBiH, kalendarski prilagođena, manja je za 1,1 posto, saopštio je Federalni zavod za statistiku.

Proizvodnja energije u januaru veća je za 9,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, kapitalnih proizvoda veća za 2,2 posto, dok je proizvodnja trajnih proizvodi za široku potrošnju manja za 10,2 posto, intermedijarnih proizvoda manja za 4,1 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,5 posto.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 14,4 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,4, posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 4,9 posto, intermedijarnih proizvoda manja za 1,4 posto, a energije manja za 0,6 posto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u januaru u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 12,5 posto u odnosu na decembar prošle godine, u vađenju ruda i kamena manja za 6,7 posto, a u prerađivačkoj industriji manja za 1,9 posto.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 4,1 posto, dok je u vađenju ruda i kamena manja za 21,7 posto, a u prerađivačkoj industriji manja za 0,4 posto.

(Srna)