HNK: Pogoršana epidemiološka situacija, pojačati nadzor nad provođenjem mjera

Vlada HNK-a, na danas održanoj sjednici, razmotrila je Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u kantonu za period od 18. januara do 7. marta 2021. godine. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila jedinice lokalne samouprave da, sukladno svojim mogućnostima, angažuju nezaposlene sanitarne inžinjere kao podršku mjerodavnim opštinskim/gradskim inspekcijama u svrhu nadzora nad provođenjem propisanih epidemioloških mjera. Takođe je zadužila mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koje, do sada, nisu formirale inspekcijske timove sukladno Zaključku Vlade od 12. novembra 2020. godine da odmah pristupe realizaciji tog Zaključka, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Ujedno, obavezala je sve mjerodavne inspekcije organizovane pri mjerodavnim ministarstvima, odnosno mjerodavnim opštinskim i gradskim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor i kontinuirano kontrolišu provođenje važećih naredbi i preporuka usvojenih od strane Vlade Federacije i Vlade HNK-a, te sukladno svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz svoje andležnosti. Sva mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave svakih 14 dana trebaju dostavljati izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija Kriznom štabu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a.

Istaknuto je kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave, kantona, zdravstvenih ustanova, Zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba i svi su obavezni striktno se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera utvrđenih naredbama i preporukama usvojenim od strane Vlade Federacije BiH i Vlade HNK-a.

Takođe, Vlada HNK-a dala je saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o saradnji između Razvojne banke F BiH i HNK-a.

Naime, nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencioniranje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Zanatlijama i privrednicima koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva omogućeni su pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2 posto godišnje plaćaće Vlada HNK-a, dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne zaštite ili udomiteljsku porodicu, za koje smještaj plaća kanton u iznosu od 956 KM.(NovaSloboda.ba)