Aktivisti širom BiH: Rijeke su zajedničko dobro svih građana

Aktivisti širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju Međunarodni dan rijeka sa jasnom porukom upućenom svim nadležnim institucijama i donosiocima odluka da su rijeke zajednično dobro svih građana, te da trebaju biti dostupne i korištene u interesu građana, a ne u korist i interesu pojedinaca.

U zajedničkom saopštenju aktivista iz BiH povodom Međunarodnog dana rijeka, navodi se da se neformalne grupe građana kao i udruženja građana šitom BiH godinama bore protiv neregularnih i nezakonitih radnji u slučaju izgradnje mini hidroelektrana na rijekama, koje predstavljaju prirodna blaga ove zemlje.

“Proceduralne greške, nezakonitosti, ilegalni radovi i kršenja zakona su evidentirana u slučajevima izgradnje mHE na Bjelavi, Bunskim kanalima, Doljanci, Kasindolskoj rijeci, Kruščici, Neretvici, Rzavu. Osim toga, ovakve nezakonitosti su registrovane i u slučajevima nelegalnog izvlačenja šljunka iz rijeke Bosne, kao i izgradnji zidova na Drini”, navodi se.

Dodaje se da se, u toku borbe aktivisti za zaštitu rijeka konstantno susreću sa odlukama nadležnih institucija na lokalnom nivou, federalnom, republičkom i državnom nivou, u kojima se štite interesi pojedinaca, investitora, a ne interesi građana BiH.

Sve to, upozoravaju oni, dovodi do uništavanja rijeke i vode, samim tim do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava svih građana BiH.

“Ovakvim načinom donošenja odluka, rijeke u BiH će biti uništene, a od doprinosa dobijenih izgradnjom mHE, izvlačenjem šljunka ili gradnjom zidova će uživati isključivo pojedinci”, podvukli su aktivisti.

Poručili su da nastavljaju svoju borbu, te da će iskoristiti sve pravne lijekove u ostvarenju cilja – “nećemo stati dok se ne zaustavi nezakonito iskorištavanje rijeka u BiH”.

Zajedničko saopštenje uputili su: Ekološka udruga Majski cvijet, UG Bjelava, UG Neretvica – Pusti me da tečem, UG Za Doljanku, NGG “Hrabre žene Kruščice”, NGG “Spasimo Drinu”, NGG “STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci”, NGG “Odbranimo rijeke Višegrada”, NGG “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne”, NGG “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju”.

(Fena)