Zavod za javno zdravstvo FBiH potpisao ugovor s Medimpexom

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je u četvrtak, 18. marta, sukladno zaključku Vlade FBiH od 16. marta, potpisao ugovor sa veledrogerijom „Medimpex“ d.o.o. Sarajevo za nabavku vakcina protiv COVID-19 u Federaciji BiH, priopćeno je iz Zavoda.

Ugovor je potpisan nakon što je Vlada Federacije BiH zadužila Zavod za javno zdravstvo FBiH da bez odlaganja potpiše ugovor s odabranom veledrogerijom.

Medimpex d.o.o. Sarajevo se ugovorom obavezao da isporuči 500.000 doza vakcine Gam-Covid-Vac (SPUTNIK V) za potrebe imunizacije stanovništva na području Federacije BiH u 2021. godini, te da će prva isporuka od 100.000 doza vakcina biti isporučena u roku od tri radna dana nakon potvrde o prihvatanju akreditiva od prozvođača, a preostale isporuke od 400.000 doza vakcina da će isporučivati sukcesivno.

Medimpex d.o.o Sarajevo se, takođe, obavezao da će od Federalnog ministarstva zdravstva ishoditi dozvolu za interventni uvoz kompletne ugovorene količine vakcina, uz naznaku da će isto uvoziti i cariniti sukcesivno, saopšteno je iz ZZJZ FBiH uz napomenu da o navodnoj i eventualnoj registraciji vakcina u narednom periodu Zavod ne može špekulisati, te da je takve vrste informacija nadležna Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.   (Fena)